;
15.8.2011 14:00
Pressmeddelanden, Projekt

Byte av stolpar till en kraftledning som ska ersättas påbörjas i Åbo

Stamnätsbolaget Fingrid Oyj byter ut en kraftledning på 110 kilovolt mellan Korois och Kuninkoja i Åbo. Nedmontering av den gamla linjen påbörjas idag. Kraftledningen byts ut för att tillfredsställa det ökade behovet av el i Åbo med omnejd. Den nya ledningen kommer att vara klar i slutet av november.
Överföringskapaciteten i den gamla kraftledningen är inte tillräcklig för att tillfredsställa det ökade behovet av el inom Åbo- och Nådendalregionerna. Den del av ledningen som nu ska bytas ut är en fortsättning på den dubbelledning på 110 kilovolt mellan Lundo och Korois som blev klar i december 2010.
 
Cirka fem kilometer av ledningen ersätts, och i projektet ingår totalt 16 kraftledningsstolpar som ska bytas ut. Nya plintar har gjorts redan under våren och sommaren, och ihopmontering av de nya stolparna påbörjades i juli. Nedmontering av den gamla linjen påbörjas idag.
‒ Byggandet utförs i en stadsliknande omgivning, nära bebyggelse och mitt i livlig trafik. Tidsplanen för projektet är en utmaning. Under byggandet läggs särskild vikt vid säkerheten i arbetsmiljön, berättar projektchef Ritva Hauvonen från Fingrid.
Den nuvarande ledningen med två strömkretsar har byggts med fristående stolpar. De nya stolpkonstruktionerna är lika de gamla.
 
Kraftledningen avviker bland annat vid Markulavägen från den nuvarande
kraftledningssträckningen så att de i Åbo stadsplan föreslagna vägplanerna ska kunna förverkligas i framtiden. Kraftledningen följer ändå för det mesta den gamla ledningsgatan.

‒ Eventuella skador och förluster för markägarna orsakade av nya stolpplatser och andra förändringar ersätts enligt inlösningsförfarandet, berättar Hauvonen.

Projektets totala omkostnader är över 3 miljoner euro. Huvudentreprenören för projektet är Destia Ab som ansvarar för hela projektet. Den italienska TecnoLines S.r. fungerar som Destias samarbetspartner.

Ytterligare information:
Fingrid Oyj: projektchef Ritva Hauvonen, tfn 030 395 5110 eller 0400 420 957.