;

Sähkömarkkinat

 

2021

Infotilaisuus tehoreservijärjestelmästä 12.11. klo 10-11

Infotilaisuus tehoreservijärjestelmästä sekä lain tuomista muutoksista tehoreservijärjestelyihin ja käyttösääntöihin perjantaina 12.11. Helsingissä sekä etäyhteyksin. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen >

Webinaari säätösähkömarkkinoiden ehtomuutoksista 1.11. klo 9.30-11

Lisätiedot ja linkki webinaariin >

Webinaari: kantaverkkoyhtiöiden yhteinen tuulivoiman ja sektori-integraation strategia 15.10. klo 10-13

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Ilmoittautuminen 12.10. mennessä > 

 

 

 

 

 

AIEMMAT TAPAHTUMAT:

Varttitaseen ajankohtaiskatsaus, webinaari 24.9. klo 10-11

Kohderyhmä: tasevastaavat, sähkönmyyjät, verkkoyhtiöt, tuottajat ja kuluttajat, palveluntoimittajat

Yksitasemallin ajankohtaiswebinaari 13.9. klo 13-15

Pohjoismainen taseselvitysmalli siirtyy nykyisestä kahden taseen mallista (kulutus ja tuotanto erillään) yhden taseen malliin 1.11.2021. Webinaarin tavoitteena on kertoa siirtymisen tuomista muutoksista taseselvityksessä (tasevastaavat, myyjät, verkkoyhtiöt ja palveluntoimittajat), sopimus ja ehto muutoksista, tulevista tasepalvelunhinnoittelusta ym.

Kohderyhmä: tasevastaavat, myyjät, verkkoyhtiöt ja palveluntoimittajat

mFRR-energiamarkkinan pohjoismainen webinaari 16.6. klo 14-17 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt järjestävät webinaarin, jossa esitellään mFRR-energiamarkkinan toimintaperiaatteita ja reservitoimittajien implementointiohjeen päivitettyä versiota. Implementointiohjeeseen on päivitetty säätötarjousten epäkäytettävyyssanoma ja markkinan tulosten raportointisanoma. Päivitetty ohje julkaistaan kesäkuun alussa.

Webinaarin esitysaineisto ja tallenne >                                                                           

Varttitaseen pohjoismainen webinaari 7.6. klo 14 -15.30

Webinaarin esitysaineisto ja tallenne >

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari energamittauksista 12.4. klo 14-15.30

Varttitaseen webinaarisarjan toisessa osiossa keskitytään energiamittauksiin ja niiden siirtämiseen 15 minuutin resoluutioon. Webinaarissa esitellään muun muassa mittausaluevastuullisille tulevaa siirtymissuunnitelma- ja seurantatyökalua sekä kuullaan toimialan puheenvuoroja.

Webinaarin esitysaineisto ja tallenne >

Varttitaseen tuomat muutokset markkinatoimijoille. Webinaari 26.4. klo 9-11

Varttitaseen käyttöönotto vaikuttaa laajalti eri markkinatoimijoihin, kun kaupankäynti, energiamittaus ja taseselvitys siirtyy vartin resoluutioon. Varttitaseen webinaarisarjan kolmannessa osassa kuullaan miten toimiala on lähtenyt valmistautumaan muutokseen ja minkälaisia muutostarpeita on tunnistettu. Lisäksi eSett ja Datahub kertovat mitä muutoksia sanomaliikenteeseen on odotettavissa ja miten siirtyminen 15 minuutin taseselvitykseen tullaan toteuttamaan.

Webinaarin esitysaineisto ja tallenne >

Webinaari: Tarjousalueselvitys 20.1. klo 14.30-16.30

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Webinaari: Ramping-rajoitusten menetelmän esittely 28.1. klo 15-17

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Webinaari automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) kapasiteettimarkkinoiden toteutusohjeesta 5.2. klo 10-11.30

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Webinaari pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan käyttöönotosta 8.2. klo 9-11

Kenelle: Fingridin sidosryhmät

Webinaarin tallenne > 

Webinaari: Pohjoismainen verkko kehittyy kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää 10.2. klo 10-12

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Lisätiedot >

Finextra: Sähkön alkuperätakuun webinaari 16.2. klo 13-15

Webinaarissa keskitytään uuteen alkuperätakuulakiin ja sen myötä tuleviin muutoksiin, sekä uuden alkuperätakuustandardin sisältöön. Lisäksi ohjelmassa on katsaus alkuperätakuujärjestelmään Euroopassa sekä Energiaviraston ohjeistusta ja tarkennuksia alkuperätakuiden peruuttamiseen. Webinaarissa on simultaanitulkkaus.

Webinaarin tallenne > 

­Webinaarin esitysaineisto >

Webinaari: kantaverkkoyhtiöiden yhteinen tuulivoiman ja sektori-integraation strategia 12.3. klo 10-13

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Lisätiedot >

Varttitaseen ajankohtaiswebinaari 15.3. klo 9-10.30

Fingridin Varttitase-projekti käynnistää keväällä alkavan webinaarisarjan, jonka tavoitteena on saada toimijat tietoisemmiksi varttitaseesta ja muun muassa sen tuomista muutoksista toimialalle.

Webinaarisarja käynnistyy yleiswebinaarilla 15.3. klo 9-10.30, jossa annetaan yleiskatsaus varttitaseeseen ja siihen vahvasti linkittyneisiin asiakokonaisuuksiin.

Webinaarin alustava agenda (muutokset mahdollisia):

  • Intro varttitaseeseen
  • Aikataulu ja kansallinen käyttöönottosuunnitelma
  • Siirtyminen varttimittaukseen
  • Pohjoismainen yhteistyö

 

Webinaarin esitysaineisto ja tallenne >

 

2020


Webinaari: Julkinen kuuleminen automaattisen taajuuden palautusreservimarkkinan (aFRR) sulkeutumisajankohdasta 11.12. klo 10-12

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet julkisen kuulemisen automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) kapasiteettimarkkinan sulkeutumisajankohdasta. Kuuleminen päättyy 31.12.2020. Järjestämme aiheesta webinaarin joulukuussa.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan ehdotukseen ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana oleva ehdotus, lomake sekä lisätiedot kuulemisesta.

Ilmoittaudu webinaariin Adaton koulutuskalenterista.

 

Webinaari sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämisestä muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla 18.11. klo 13.

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Tulokset selvitystyöstä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehityksestä
Fingrid on teettänyt selvitystyön sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista, muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla. Selvitystyön on toteuttanut Empower IM Oy. Webinaarissa kerrotaan selvityksen tuloksista ja kehitysehdotuksista.
 

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

Selvitys sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista, loppuraportti >

 

Webinaari siirtymisestä yksitasemalliin ja tasevastaavien sopimusehtojen muutoksista 22.10.klo 14.

Kenelle: Fingridin sidosryhmille, erityisesti tasevastaaville ja mittausalueiden mittausvastuullisille osapuolille

Ohjelma: Fingrid on laatinut muutosehdotukset sähköjärjestelmän tasapainottamiseen liittyvistä tasevastaavien kansallisista ehdoista ja edellytyksistä koskien siirtymistä yksitasemallin taseselvitykseen, valmistautumista sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun käynnistymiseen sekä 15 minuutin taseselvitykseen. Ja käynnistänyt kuulemisen niiden osalta. Webinaarissa käsitellään yksitasemalli ja tasevastaavien ehtojen muutoksia.

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

 

Webinaari sähkömarkkinatoimijoiden tiedonvaihdon kehityksestä muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla
4.9. klo 10.30-11.30

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Fingrid on käynnistänyt selvitystyön sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista.Käsittelemme webinaarissa selvityksen taustaa, työn sisältöä sekä käytäntöjä selvityksen aikana. 

Webinaarin tallenne >

Webinaari kantaverkkovision kehitystyöstä
2.9. klo 9.30-11

Fingrid on käynnistänyt kansallisen kantaverkkovision päivityksen. Verkkovisio laaditaan kantaverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Verkkovisiotyön sidosryhmäwebinaari järjestetään 2.9.2020.  

Kenelle. Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Esittelemme webinaarissa visiotyön etenemisen sekä skenaarioluonnokset.

Webinaarin esitysaineisto>  

Webinaarin tallenne >

 

Solutions 2020 
2.6. klo 10.00 - 13.00

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kantaverkkotoimijat kutsuvat sidosryhmät esittelevät huhtikuussa julkaistun Solutions 2020 -raportin sisältöä. Lisäksi kuullaan esitelmiä myös sidosryhmiltä. Solutions 2020 -raportti sisältää yleiskatsauksen yhteispohjoismaisista hankkeista, jotka ovat keskeisiä ratkaisuja vastattaessa Pohjoismaiden sähköjärjestelmän tulevaisuuden haasteisiin.

Lataa Solutions 2020 -raportti >

Hajautetun jouston käyttö sähköjärjestelmässä - yhteiseurooppalainen ja suomalainen näkökulma
3.6. klo 12.00-15.30

Kenelle: Kaikille joustomarkkinoista kiinnostuneille sekä toimijoille, joihin tuotannon- ja kysynnänjouston yleistyminen tulee vaikuttamaan.

Ohjelma: Webinaarissa kerromme jouston käytöstä, markkinarakenteista ja tulevaisuuden joustomarkkinat mahdollistavista alustoista eurooppalaisen INTERRFACE-hankkeen ja sen suomalaisten osapuolien näkökulmasta. Lisäksi kerromme mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä hankkeen kanssa. Mukana myös Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja kertomassa aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Webinaarin tallenne

-----

 

Vuosi 2019

Varttitaseen ​ja tasehallintahankkeen ajankohtaiswebinaari 10.12. klo 9-10.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Adaton koulutuskalenterissa. >

Varttitaseen webinaari perjantaina 14.6. klo 9

Lue lisää >


Solutions-seminaari
 26.4. sähköjärjestelmän haasteista ja ratkaisuista Tanskan Ballerupissa. Järjestäjänä Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt. Ilmoittaudu mukaan 15.4. mennessä >


Askelmerkit-asiakastilaisuudet
 keväällä 2019 sähkömarkkinoiden ajankohtaista asioista kolmella paikkakunnalla. Järjestäjänä Fignrid.

Alkuperätakuun ajankohtaispäivä >