Sähkömarkkinat

 

2021

Webinaari: Tarjousalueselvitys 20.1. klo 14.30-16.30

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett ja Energinet toivottavat tervetulleiksi eri sidosryhmät tarjousalueselvityksen webinaariin. Webinaarin kieli on englanti. Tilaisuuden tarkoituksena on keskittyä käynnissä olevan työn lisäksi ACER:n (energiaviranomaisten eurooppalainen yhteistyöjärjestön) päätökseen, joka vaikuttaa päätettävien konfiguraatioiden ja tarjousalueselvityksen toteutukseen.

Tilaisuudessa käydään läpi aikataulu, menetelmä, joilla tarjousalueiden konfiguraatiot määritellään selvitystä varten ja uudet vaatimukset nodaalihinnoittelun simuloinnille (Local Marginal Pricing simulations). Sen lisäksi tiedotamme sidosryhmäkonsultaatiosta, joka järjestetään vuonna 2022. Tilaisuudessa on aikaa myös kysymyksille. Tilaisuus on ensimmäinen osa usean sidosryhmätilaisuuden sarjasta.

Rekisteröidy ja osallistu tämän linkin kautta: Webex meeting (Svenska kraftnät)

Webinaari: Ramping-rajoitusten menetelmän esittely 28.1. klo 15-17

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Fingrid, Svenska kraftnät, Statnett ja Energinet toivottavat tervetulleiksi eri sidosryhmät kuulemaan muutosehdotukset päivitettyyn pätötehon muutosnopeusrajoituksia (ramping-rajoitus) koskevaan menetelmään.

Ohjelma: Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat muutosta pätötehon muutosnopeusrajoituksia koskevaan menetelmään. Menetelmä perustuu komission asetukseen (EU 2017/1485) sähkön siirtoverkon käyttöä koskevista suuntaviivoista ja sen artikloihin 137(3) ja (4). Uusi menetelmä tulee julkiseen kuulemiseen 22.01.2021. Webinaarissa käydään läpi ehdotetut  muutokset voimassa olevaan menetelmään ja sidosryhmillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Kieli: Englanti

Ilmoittautumiset: anders.moe@statnett.no

Lisätiedot: Marja Eronen, Fingrid, marja.eronen[at]fingrid.fi

Webinaari automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) kapasiteettimarkkinoiden toteutusohjeesta 5.2. klo 10-11.30

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Lisätietoa  ja ilmoittautuminen >

Webinaari pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan käyttöönotosta 8.2. klo 9-11

Kenelle: Fingridin sidosryhmät

Pohjoismaisen tasehallintahankkeen mFRR-energiamarkkinaprojektissa pohjoismainen säätöenergiamarkkina automatisoidaan ja valmistellaan 15 minuutin kaupankäyntijaksoon sekä siirtymiseen eurooppalaisella säätöenergiamarkkinapaikalle. Fingrid järjestää webinaarin, jossa esitellään pohjoismaistenkantaverkkoyhtiöiden julkaisemaa mFRR-energiamarkkinan käyttöönottosuunnitelmaa ja -aikataulua sekä säätöenergiamarkkinalla tulevia muutoksia.

Ilmoittaudu webinaariin Adaton koulutuskalenterista

Webinaari: Pohjoismainen verkko kehittyy kohti ilmastoneutraalia energiajärjestelmää 10.2. klo 10-12

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Lisätiedot >

Webinaari: kantaverkkoyhtiöiden yhteinen tuulivoiman ja sektori-integraation strategia 12.3. klo 10-13

Kenelle: Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmät

Lisätiedot >

-------

2020


Webinaari: Julkinen kuuleminen automaattisen taajuuden palautusreservimarkkinan (aFRR) sulkeutumisajankohdasta 11.12. klo 10-12

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat aloittaneet julkisen kuulemisen automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) kapasiteettimarkkinan sulkeutumisajankohdasta. Kuuleminen päättyy 31.12.2020. Järjestämme aiheesta webinaarin joulukuussa.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan ehdotukseen ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana oleva ehdotus, lomake sekä lisätiedot kuulemisesta.

Ilmoittaudu webinaariin Adaton koulutuskalenterista.

 

Webinaari sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehittämisestä muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla 18.11. klo 13.

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Tulokset selvitystyöstä sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehityksestä
Fingrid on teettänyt selvitystyön sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista, muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla. Selvitystyön on toteuttanut Empower IM Oy. Webinaarissa kerrotaan selvityksen tuloksista ja kehitysehdotuksista.
 

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

Selvitys sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista, loppuraportti >

 

Webinaari siirtymisestä yksitasemalliin ja tasevastaavien sopimusehtojen muutoksista 22.10.klo 14.

Kenelle: Fingridin sidosryhmille, erityisesti tasevastaaville ja mittausalueiden mittausvastuullisille osapuolille

Ohjelma: Fingrid on laatinut muutosehdotukset sähköjärjestelmän tasapainottamiseen liittyvistä tasevastaavien kansallisista ehdoista ja edellytyksistä koskien siirtymistä yksitasemallin taseselvitykseen, valmistautumista sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun käynnistymiseen sekä 15 minuutin taseselvitykseen. Ja käynnistänyt kuulemisen niiden osalta. Webinaarissa käsitellään yksitasemalli ja tasevastaavien ehtojen muutoksia.

Webinaarin tallenne >

Webinaarin esitysaineisto >

 

Webinaari sähkömarkkinatoimijoiden tiedonvaihdon kehityksestä muilla kuin sähkön vähittäismarkkinoilla
4.9. klo 10.30-11.30

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Fingrid on käynnistänyt selvitystyön sähkökaupan ja taseselvityksen tiedonvaihdon tulevaisuuden ratkaisuista.Käsittelemme webinaarissa selvityksen taustaa, työn sisältöä sekä käytäntöjä selvityksen aikana. 

Webinaarin tallenne >

Webinaari kantaverkkovision kehitystyöstä
2.9. klo 9.30-11

Fingrid on käynnistänyt kansallisen kantaverkkovision päivityksen. Verkkovisio laaditaan kantaverkon pitkän aikavälin kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Verkkovisiotyön sidosryhmäwebinaari järjestetään 2.9.2020.  

Kenelle. Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Esittelemme webinaarissa visiotyön etenemisen sekä skenaarioluonnokset.

Webinaarin esitysaineisto>  

Webinaarin tallenne >

 

Solutions 2020 
2.6. klo 10.00 - 13.00

Kenelle: Fingridin sidosryhmille

Ohjelma: Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan kantaverkkotoimijat kutsuvat sidosryhmät esittelevät huhtikuussa julkaistun Solutions 2020 -raportin sisältöä. Lisäksi kuullaan esitelmiä myös sidosryhmiltä. Solutions 2020 -raportti sisältää yleiskatsauksen yhteispohjoismaisista hankkeista, jotka ovat keskeisiä ratkaisuja vastattaessa Pohjoismaiden sähköjärjestelmän tulevaisuuden haasteisiin.

Lataa Solutions 2020 -raportti >

Hajautetun jouston käyttö sähköjärjestelmässä - yhteiseurooppalainen ja suomalainen näkökulma
3.6. klo 12.00-15.30

Kenelle: Kaikille joustomarkkinoista kiinnostuneille sekä toimijoille, joihin tuotannon- ja kysynnänjouston yleistyminen tulee vaikuttamaan.

Ohjelma: Webinaarissa kerromme jouston käytöstä, markkinarakenteista ja tulevaisuuden joustomarkkinat mahdollistavista alustoista eurooppalaisen INTERRFACE-hankkeen ja sen suomalaisten osapuolien näkökulmasta. Lisäksi kerromme mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä hankkeen kanssa. Mukana myös Työ- ja elinkeinoministeriön edustaja kertomassa aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä.

Webinaarin tallenne

-----

 

Vuosi 2019

Varttitaseen ​ja tasehallintahankkeen ajankohtaiswebinaari 10.12. klo 9-10.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Adaton koulutuskalenterissa. >

Varttitaseen webinaari perjantaina 14.6. klo 9

Lue lisää >


Solutions-seminaari
 26.4. sähköjärjestelmän haasteista ja ratkaisuista Tanskan Ballerupissa. Järjestäjänä Fingrid ja muut pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt. Ilmoittaudu mukaan 15.4. mennessä >


Askelmerkit-asiakastilaisuudet
 keväällä 2019 sähkömarkkinoiden ajankohtaista asioista kolmella paikkakunnalla. Järjestäjänä Fignrid.

Alkuperätakuun ajankohtaispäivä >