Rakentaminen

Fingridissä verkkosuunnittelun ja sidosryhmätoiminnan perusta ovat asiakkaiden ja sähkömarkkinoiden tarpeet. Fingridin tehtävä puolestaan on edistää sähkömarkkinoiden toimivuutta Suomessa ja kansainvälisesti. Johtoreittejä suunniteltaessa ja johtojen kunnossapitotöiden yhteydessä maanomistajille, voimajohdon naapureille sekä muille asianosaisille varmistetaan mahdollisuus näkemystensä esille tuomiseen, keskusteluun ja yhteystyöhön hankesuunnitelmaan ja sen toteutukseen liittyvissä kysymyksissä. Hankinnoissa noudatetaan erityisalojen hankintalakia. Investointi- ja kunnossapitotyöt kilpailutetaan. Valinnassa huomioidaan hinnan lisäksi myös toimittajan toiminnan laatu sekä turvallisuus- ja ympäristöratkaisut.

Hankkeet on vasemmalla jaoteltu luokkiin Voimajohdot ja sähkösemat sekä kansainväliset RajayhteydetArkisto sisältää päättyneet hankkeet.


Hankkeet kartalla

Oheisella kartalla on esitetty Fingrid Oyj:n ylläpitämän Suomen kantaverkon voimajohto- ja asemahankkeita. Kartan avulla voi tarkastella hankkeiden sijainteja sekä edetä linkkien avulla tutustumaan hankkeiden tarkempiin tietoihin. 

Huomaathan, että kartan voit avata suurempana uuteen selainikkunaan painamalla tästä linkistä.