;
11.1.2024 08.53
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Uusi tekninen ratkaisu parantaa tuulivoimavaltaisen verkon käyttövarmuutta

Fingrid on selvittänyt ratkaisuja, joilla varmistetaan lisääntyneen tuulivoiman käyttövarmaa toimintaa. Yksi ratkaisuista on staattinen synkronikompensaattori (STATCOM), jonka Fingrid rakentaa länsirannikolle ja Etelä-Suomeen. Laitteen avulla parannetaan käyttövarmuutta ja vähennetään haastavien käyttötilanteiden rajoitustarpeita.

Tuulivoiman ennätyksellinen kasvu länsirannikolla vaikeuttaa sähköverkon käyttövarmaa toimintaa. Länsirannikolle on toteutumassa noin 5000 megawattia tuulivoimaa, joista noin 2000 megawattia sijoittuu Porin ja Vaasan välille.

Fingrid varmistaa alueelle sovittujen tuulivoimaliityntöjen käyttövarman toiminnan rakentamalla Kristiinankaupungissa sijaitsevalle sähköasemalle staattisen synkronikompensaattorin (STATCOM). STATCOM tukee Pohjanmaalle liittyvien tuulipuistojen stabiilia toimintaa yhdessä synkronikompensaattorin kanssa, joka rakennetaan vuoden 2025 aikana Kalajoella sijaitsevalle Jylkän sähköasemalle.

Tuulivoimaloilta puuttuu tahtikoneiden luonnollinen ominaisuus vastustaa jännite- ja taajuusmuutoksia, minkä vuoksi korkean tuulituotannon ja etenkin keskeytystilanteiden aikana alueellisesta verkosta voi tulla epästabiili ja tuulipuistoja irrota verkkovikojen seurauksena.

STATCOMin erittäin nopean ohjelmallisen säädön avulla on mahdollista vastustaa jännitemuutoksia tahtikoneen tavoin, mikä tukee tuulivoimatuotannon stabiiliutta ja vähentää tarvetta tuulivoimatuotannon alueelliselle rajoittamiselle.

Lisäksi STATCOM rakennetaan Etelä-Suomeen Anttilan sähköasemalle jännitestabiiliuden tukemiseksi. Etelä-Suomen kulutus on ennusteiden mukaan merkittävässä kasvussa ja samalla perinteinen, fossiilinen sähköntuotanto vähenee. Hyvän käyttövarmuuden takaamiseksi Etelä-Suomeen tarvitaan merkittävästi lisää jännitetukea. Ratkaisu otetaan Etelä-Suomessa käyttöön vuoden 2028 aikana.

Fingrid selvittää myös muita ratkaisuja, joilla hallita tuulivoimavaltaisen verkon haasteita sähköjärjestelmälle. Lisätietoa aiemmista tiedotteistamme:

Uusi tekninen ratkaisu tasapainottamaan sähköverkkoa länsirannikolla >

Fingrid hakee ratkaisuja kantaverkon siirtokyvyn haasteisiin länsirannikolla >

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, +358 30 395 5136