;
30.5.2024 10.01
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Uusi pääsiirtolinja vahvistaa kantaverkon siirtokapasiteettia länsirannikolta Etelä-Suomeen

Fingrid rakentaa Kalajoelta Jämsään uuden 400 kilovoltin kantaverkon pääsiirtolinjan, joka edistää länsirannikolle voimakkaasti keskittyneen tuulivoimatuotannon siirtämistä kulutukseen. Lakeuslinjaksi nimetty, vuonna 2027 valmistuva siirtoyhteys helpottaa siirtokeskeytyksiä, mahdollistaa uusia asiakasliityntöjä kantaverkkoon ja parantaa koko sähköjärjestelmän käyttövarmuutta.

Sähkön tuotannon sijoittuminen Pohjanmaalle lisää pohjois-eteläsuuntaista sähkön siirtotarvetta. Tuulivoimatuotanto on kasvanut voimakkaasti länsirannikolla, jonne on rakentumassa noin 5000 megawattia tuulivoimaa. Alueelle on rakennettu huomattava määrä puhdasta, uusiutuvaa sähköntuotantoa samaan aikaan kun fossiilinen sähkön tuotanto on vähentynyt Etelä-Suomessa. 

Uusi 400 kilovoltin Lakeuslinja (Jylkkä-Alajärvi-Toivila) kasvattaa siirtokapasiteettia länsirannikolta Etelä-Suomeen. Siirtoyhteyden lisäksi hankkeessa rakennetaan kolme uutta sähköasemaa, jotka mahdollistavat uusiutuvan sähköntuotannon rakentamisen alueille, joissa ei aikaisemmin ole ollut mahdollisuutta kantaverkon liitynnälle. Vahvistamalla pohjois-eteläsuuntaista siirtokapasiteettia tehostetaan myös sähkömarkkinoiden toimintaa ja mahdollistetaan Suomen säilyminen yhtenä sähkömarkkinan hinta-alueena.

Investoinnit vahvistavat Suomen asemaa kilpailukykyisenä puhtaan energian investointimaana

Länsirannikkoa vahvistava Lakeuslinja-pääsiirtoyhteys on yksi Fingridin tulevien vuosien tärkeimmistä investointihankkeista.

Hanke valmistuu vaiheittain. Voimajohto-osuus Jylkästä Alajärveen valmistuu vuoden 2027 aikana ja osuus Alajärveltä Toivilaan valmistuu vuoden 2028 aikana. Eteläistä länsirannikkoa suunnitellaan vahvistettavan puolestaan Åback–Nokia -voimajohdolla, jonka osalta tavoitellaan myös valmistumista vuoden 2028 aikana.

Fingrid suunnittelee investoivansa kantaverkkoon arviolta noin neljä miljardia euroa seuraavan kymmenen vuoden aikana vihreän siirtymän edistämiseksi. Suunnitellut hankkeet perustuvat ennusteisiin sähkön tuotanto- ja kulutusrakenteen kehittymisestä Suomessa. Lisäksi investointiohjelman toteuttaminen edellyttää kantaverkkoinvestointeja tukevaa luvitus- ja sääntely-ympäristöä.

Kantaverkkoa vahvistamalla lisätään Suomen sisäistä sähkön siirtokykyä, vahvistetaan rajasiirtoyhteyksiä sekä mahdollistetaan uusien asiakashankkeiden liittäminen kantaverkkoon.

Lisätiedot:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, +358 30 395 5136