;
25.3.2024 15.31
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt valmistelevat taajuusohjatun häiriöreservin rajoitusten käyttöönottoa

Staattisen taajuusohjatun häiriöreservin rajoittaminen Pohjoismaissa varmistaa, että taajuussäätö toimii oikein eri tilanteissa ja että sähköjärjestelmän käyttövarmuus ei vaarannu.

Sähköjärjestelmän käyttövarmuudelle tärkeästä taajuusohjatusta häiriöreservistä (FCR-D) vain rajallinen osuus voi olla ns. staattista reserviä. Staattisen FCR-D:n hyväksyttävä enimmäismäärä riippuu sähköjärjestelmän inertiasta, joka vaihtelee mm. vuodenajan mukaan. Mitä vähemmän inertiaa järjestelmässä on, sitä enemmän staattisen reservin osuutta joudutaan rajoittamaan.

null

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Svenska kraftnät (Ruotsi), Statnett (Norja), Fingrid (Suomi) ja Energinet (Tanska) tekevät yhteistyössä analyysia siitä, kuinka suuri osuus FCR-D:stä voi olla staattista Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä. Kantaverkkoyhtiöt suunnittelevat ottavansa käyttöön rajoituksen, joka koostuu kahdesta osasta:

  1. Kiinteä rajoitus, joka asettaa staattiselle taajuusohjatulle häiriöreserville aina voimassa olevan, inertiasta riippumattoman enimmäisprosenttiosuuden kokonaismäärästä
  2. Muuttuva rajoitus, joka riippuu inertiasta ja vaihtelee siksi ajallisesti


Taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteelle kiinteä rajoitus asetetaan 50 %:in pohjoismaisesta reservimäärästä. Muuttuvan rajoituksen suuruutta ei ole vielä päätetty. Hankinnassa sovellettava rajoitus ottaa huomioon sekä kiinteän että muuttuvan rajoituksen siten, että staattisen FCR-D:n ylössäätötuotteen enimmäismäärä Pohjoismaissa on enintään 50 %, riippuen hieman senhetkisestä sähköjärjestelmän inertiasta . FCR-D alassäätötuotteelle tullaan myöhemmin määrittämään samankaltaiset rajoitukset

Pohjoismainen työryhmä jatkaa työtä muuttuvan rajoituksen määrittämiseksi.

Kun rajoitusten suuruus on selvillä, kantaverkkoyhtiöt sopivat, kuinka rajoitus jaetaan eri maiden kesken. Sen jälkeen rajoitukset voidaan ottaa käyttöön kansallisilla FCR:n markkinapaikoilla.

Rajoitusten käyttöönotosta tiedotetaan sidosryhmiä etukäteen.

Lisätiedot

Pia Ruokolainen, Fingrid Oyj 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Sanaselitys: Mitä on staattinen FCR-D?

Reservikohteet, jotka eivät täytä teknisiä vaatimuksia dynaamiselle aktivoinnille, deaktivoinnille ja stabiiliudelle, voivat ylläpitää staattista versiota FCR-D:stä. Merkittävin ero dynaamiseen FCR-D:hen verrattuna on aktivoinnin jälkeen sallittava enintään 15 minuutin lepoaika, jonka aikana reservikohteen ei tarvitse deaktivoitua tai kyetä aktivoitumaan uudelleen.