;
19.2.2024 08.53
Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuulemiset taajuuden palautusreservien kapasiteettimarkkinoista

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat käynnistäneet julkiset kuulemiset automaattisen sekä manuaalisen taajuuden palautusreservin pohjoismaisia kapasiteettimarkkinoita koskevista markkinasäännöistä. Julkinen kuuleminen sulkeutuu 18.3.2024.

Kuultavana on syksyllä 2024 käyttöönotettavan pohjoismaisen manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) kapasiteettimarkkinoita sekä jo käytössä olevan automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) kapasiteettimarkkinoita koskevat markkinasäännöt sekä molempia markkinoita koskevat markkinapohjaisen siirtokapasiteetin allokoinnin säännöt reservikapasiteetin vaihdolle tarjousalueiden välillä.

aFRR-kapasiteettimarkkinoita koskevien menetelmien muutosehdotukset: 

  • Mahdollistetaan aFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkina-aikayksikön säilyttäminen tunnissa myös silloin, kun vuorokausimarkkinoiden markkina-aikayksikkö muuttuu 15 minuuttiin. Käyttöönotettavalle mFRR-kapasiteettimarkkinalle tämä mahdollisuus on nyt kuultavassa menetelmässä.
  • Nykyistä aFRR-kapasiteettimarkkinoilla käytettävää siirtokapasiteetin allokointimenetelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että se koskee vain aFRR-kapasiteettimarkkinoita. Nykyinen menetelmä kattaa siirtokapasiteetin allokoinnin kaikelle reservikapasiteetin kaupankäynnille. Muutos on välttämätön, koska käyttöönotettavien mFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkina-alue poikkeaa aFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkina-alueesta. mFRR-kapasiteettimarkkinoille on valmisteltu oma menetelmä, joka on myös kuultavana.


mFRR-kapasiteettimarkkinoita koskevat uudet menetelmät:
 

  • mFRR-kapasiteettimarkkinoiden kaupankäynti tehdään aFRR-kapasiteettimarkkinoiden jälkeen. mFRR-kapasiteettimarkkinoille voidaan allokoida siirtokapasiteettia tarjousalueiden välille vain, jos aFRR-kapasiteettimarkkinoilla siirtokapasiteettia on allokoitu alle sallitun maksimimäärän. (max. 10 % siirtoyhteydelle)
  • mFRR-kapasiteettimarkkinoiden markkina-alue käsittää Suomen, Ruotsin ja Tanskan tarjousalueet
  • Jos mFRR-kapasiteettimarkkinoilla hankitaan reservikapasiteettia tarjousalueen sisäisten siirtojenhallinnan tarpeisiin, reservikapasiteetista maksettava korvaus voi perustua tarjottuun hintaan. Muutoin käytetään marginaalihinnoittelua.

Menetelmäehdotukset ja selventävät taustadokumentit, sekä ohjeistus osallistumisesta kuulemiseen löytyvät Nordic Balancing Model -hankkeen sivuilta:

aFRR-kapasiteettimarkkina

mFRR-kapasiteettimarkkina

Julkinen kuuleminen sulkeutuu 18.3.2024. 

Lisätiedot:

Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185, vesa.vanska[at]fingrid.fi