;
10.5.2024 13.37
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen tasevastaavien ehdoista ja edellytyksistä

Fingrid käynnistää kuulemisen tasevastaavien ehdoista ja edellytyksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridille 10.6.2024 mennessä.

Fingrid käynnistää kuulemisen valmistelemistaan tasevastaavien ehtojen ja edellytysten muutosehdotuksista. Kuulemisen kohteena ovat seuraavat kohdat:

  • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset, liite 1 Osa 2: Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot, kappaleet:
    • 6.1 Vakuuksien hallinta
    • 6.2 Vakiokaavan poikkeukset

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridille 10.6.2024 mennessä oheisella lausuntolomakkeella sähköpostitse osoitteeseen tasepalvelu[at]fingrid.fi. Sähköpostiin liitetään otsikko: ”Kuuleminen taseselvityksen ehdoista, vakuudet”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

Vakuuksiin liittyviä kirjauksia muokatessaan Fingrid on myös samanaikaisesti selvittänyt tuotannon huomioimista vakuuksien määräytymisessä. Selvityksen Fingridille suoritti AFRY Management Consulting Oy. Selvityksen lopputuloksena ei ole perusteita tuotannon sisällyttämiselle vakuuskaavaan vaan vakuuskaavaa tulisi tarkastella ensisijaisesti kokonaisuutena eikä vain yksittäisen kaavan tai komponentin osalta.

Lisätiedot:

Jani Piipponen, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4186
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi