;
22.1.2024 11.01
26.1.2024 15.00
Kuulemiset ja konsultaatiot, Sähkömarkkinat

Kuuleminen reservitoimittajien ehdoista ja edellytyksistä

Fingrid käynnistää kuulemisen reservitoimittajien ehdoista ja edellytyksistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 22.2. mennessä.

Fingrid käynnistää kuulemisen valmistelemistaan reservitoimittajien ehtojen ja edellytysten muutosehdotuksista. Kuulemisen kohteena on seuraavat dokumentit, joiden on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2024 aikana tai 2025 alussa:

  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle (tunnus: FG-2023/731), suunniteltu voimaantulo kesällä 2024
  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle (tunnus: FG-K-2022/362) , suunniteltu voimaantulo 3.12.2024
  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle (tunnus: FG-2023/732), suunniteltu voimaantulo tammikuu 2025
  • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) toimittajalle (tunnus: FG-2024/60)
  • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle (tunnus: FG-2024/48-2)
  • Ehdot ja edellytykset nopean taajuusreservin (FFR) toimittajalle (tunnus: FG-2024/47-2)


mFRR-toimittajien ehtojen ja edellytysten muutokset liittyvät aggregointimahdollisuuksien laajentamiseen, pohjoismaisen 15 minuutin mFRR-energiamarkkinan käyttöönottoon ja 15 minuutin markkina-aikajakson käyttöön vuorokausi- ja päivänsisäisillä markkinoilla ja siten säätöenergian hinnoittelun siirtymistä 15 minuuttiin. FCR-toimittajien ehtojen ja edellytysten muutos liittyy FCR-n aktivoinnista aiheutuvan energiakorjauksen muutokseen. Lisäksi aFRR- FCR- ja FFR-toimittajien ehtoihin ja edellytyksiin on lisätty muutos liittyen reservikohteen säätöominaisuuksien tarkistamiseen. Keskeiset ehtomuutokset on kuvattu oheisessa taustadokumentissa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin viimeistään 22.2. oheisella lausuntolomakkeella sähköpostitse osoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi. Pyydämme otsikoimaan sähköpostin: "Kuuleminen reservitoimittajien ja tasevastaavien ehtomuutoksista 1/2024" Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja edellytykset ja toimittaa ne Energiavirastolle vahvistettavaksi.

Lisätiedot:

Otso-Ville Rinne, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4142
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Ladattavat tiedostot:

Taustadokumentti, Kuuleminen BSP ehtojen 2024 muutoksista.pdf
BSP ja BRP-ehtojen kuuleminen 2024 lausuntolomake.docx
Liite 1 mFRR-ehdot 2023-1 sopimuksellinen reservitoimittaja.pdf
Liite 1 mFRR-ehdot 2022-5 mFRR EAM.pdf
Liite 1 mFRR-ehdot 2023-2 15 min hinnoittelu.pdf
Liite 1 aFRR-ehdot 2024-1 säätöominaisuuksien tarkistaminen.pdf
Liite 1, FCR-ehdot 2024_1-2.pdf
Liite 1, FFR-ehdot 2024_1-2.pdf
Liite 1 mFRR-ehdot 2023-1 sopimuksellinen reservitoimittaja muutosmerkinnöin.pdf
Liite 1 mFRR-ehdot 2022-5 mFRR EAM muutosmerkinnöin.pdf
Liite 1 mFRR-ehdot 2023-2 15 min hinnoittelu muutosmerkinnöin.pdf
Liite 1 aFRR-ehdot 2024-1 säätöominaisuuksien tarkistaminen muutosmerkinnöin.pdf
Liite 1, FCR-ehdot 2024_1-2 muutosmerkinnöin.pdf
Liite 1, FFR-ehdot 2024_1-2 muutosmerkinnöin.pdf

Sivu ja liitteitä päivitetty 26.1.2024