;
4.4.2024 15.09
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvistä ehdoista ja maksujen määräytymisperusteista

Fingrid käynnistää kuulemisen Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvistä ehdoista ja kyseisen järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteista. Kuuleminen jatkuu 22.4. saakka.

Energiavirasto on Teollisuuden Voima Oyj:n tekemän tutkintapyynnön johdosta 11.1.2024 antamassaan päätöksessä velvoittanut Fingrid Oyj:n toimittamaan Energiaviraston vahvistettavaksi yllä mainitut ehdot ja maksujen määräytymisperusteet. Energiavirasto on Markkinaoikeuden täytäntöönpanokieltoa koskevan päätöksen jälkeen tarkistanut toimituksen määräajaksi 30.4.2023.

Fingrid käynnistää nyt sidosryhmäkuulemisen valmistelemistaan ehdoista ja maksujen määräytymisperusteista, jotka koskevat Olkiluoto 3 -voimalaitosta. Ehdoilla mahdollistetaan erityisen järjestelmäsuojan avulla Olkiluoto 3 -voimalaitokselle tuotantoteho, joka ylittää sähköjärjestelmän mitoitukselle asetetun 1 300 megawatin rajan.

Energiavirasto viittaa päätöksessään aiheuttamisperiaatteeseen ja katsoo, että Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan kustannusten kattamisessa tulisi tasapainottaa yleistä ja yksityistä etua. Fingrid esittääkin kustannusten kohdistamista kokonaisuudessaan Teollisuuden Voima Oyj:lle, koska sillä on myös mahdollisuus päättää laitoksen tuotantotehosta suhteessa tuotantokustannuksiin. Muunlainen kustannusten kohdistamisratkaisu johtaisi huomattaviin Fingridin kantaverkkomaksujen korotustarpeisiin. Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvää problematiikkaa on käsitelty tarkemmin oheisessa perustelumuistiossa.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 22.4.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen verkkosaannot@fingrid.fi. Sähköposti otsikoidaan: ”Kuuleminen Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan ehdoista ja maksuista”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Fingrid viimeistelee ehdot ja maksujen määräytymisperusteet saadun palautteen perusteella ja toimittaa ne 30.4.2024 mennessä Energiavirastolle.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija, sähköjärjestelmän hallinta, Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5181
Johtaja, voimajärjestelmän käyttö, Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5197
Lakiasiainjohtaja Marina Louhija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Liitteet:

  • Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvät ehdot
  • Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteet
  • Perustelumuistio