;
25.6.2024 09.07
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Kantaverkon sähköasemaa laajennetaan Tammistossa

Vantaan Tammiston sähköasemalla on keskeinen rooli pääkaupunkiseudun sähkönsiirrossa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid rakentaa asemalle kolmannen muuntajan, jolla mahdollistetaan pääkaupunkiseudun verkon kehittäminen ja lämmityksen sähköistyminen.

Vantaan Tammistossa sijaitsevaa kantaverkon sähköasemaa laajennetaan uudella 400/110 kilovoltin päämuuntajalla. Lisäksi sähköasemalla tehdään laajennuksia ja kasvatetaan sähköverkon jännitetukea. Hanke valmistuu loppuvuonna 2026.

Uusi muuntaja kasvattaa pääkaupunkiseudun sähkön siirtokapasiteettia ja tukee polttoon perustuvan lämmöntuotannon korvaamista päästöttömillä ratkaisuilla. Tämä turvaa koko pääkaupunkiseudun sähköverkon käyttövarmuutta. Muuntajien avulla siirretään sähköä kantaverkon 400 kilovoltin sähkön siirtoyhteyksiltä alhaisemmalle jännitetasolle jakeluverkkoyhtiöiden tarpeisiin.

Pääkaupunkiseudulla on tehty investointipäätöksiä useista sähkökattiloista. Ennusteiden mukaan sähkönsiirtotarve pääkaupunkiseudulle moninkertaistuu lähitulevaisuudessa perinteisen polttoon perustuvan sähkön- ja lämmöntuotannon poistuessa. Lämmityksen sähköistymisen lisäksi alueelle suunnitellaan muuta sähkön kulutusta, esimerkiksi vedyn tuotantoa ja uusia palvelinkeskuksia.

Osana pääkaupunkiseudun verkon kehittämistä Fingrid vahvistaa sähköverkkoa myös rakenteilla olevalla 400 kilovoltin maakaapeliyhteydellä. Kaapeliyhteyden on määrä valmistua vuoden 2026 aikana. Se tulee valmistuessaan kulkemaan Vantaan Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, uudelle Vanhankaupungin sähköasemalle.

Lisätietoja:
Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, +358 30 395 5136