;
19.3.2024 15.59
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Kansallisen mFRR-kapasiteettimarkkinan muutokset sekä kolmen TSO:n markkina

mFRR-kapasiteettimarkkina siirtyy yhteispohjoismaiselle markkina-alustalle syksyllä 2024. Kolmen kantaverkkoyhtiön; Fingridin, Svenska Kraftnätin ja Energinet DK:n, mFRR-kapasiteettimarkkina otetaan käyttöön alustavasti 19.11.2024. Suomalaisten mFRR-kapasiteetin reservitoimittajien integroiminen tulevalle markkina-alustalle aloitetaan kevään aikana.

Pohjoismaisen projektin resursoinnista johtuen Fingrid on yhdessä pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa päättänyt, että Fingrid toteuttaa kansallisen mFRR-kapasiteettimarkkinan siirron Fiftyn NMMS -alustalle ennen kolmen kantaverkkoyhtiön mFRR-kapasiteettimarkkinan käyttöönottoa. Kansallisen mFRR-kapasiteettimarkkinan Fifty NMMS -alustan käyttöönoton päivämäärä on alustavasti 22.10.2024, eli neljä viikkoa ennen siirtymistä kantaverkkoyhtiöiden yhteiselle markkinalle. 

Aikataulusta johtuen suomalaisten mFRR-kapasiteetin reservitoimittajien integroiminen tulevalle markkina-alustalle (Fifty Nordic MMS) aloitetaan jo kevään aikana. Markkina-alustan lopullinen konfiguraatio saadaan valmiiksi kesällä 2024. Syyskuussa suoritetaan suomalaisten reservitoimittajien kanssa market trial -koejakso, jolloin tuleva mFRR CM -prosessi testataan kokonaisuudessaan.  

Tavoitteena on, että reservitoimittajien sisäiset prosessit ja valmius liittyä mFRR-markkinalle ovat valmiina syyskuun koejaksoon mennessä, jotta toimittajat voivat osallistua koejaksoon. mFRR-kapasiteettimarkkinan markkina-alustan vaihtuessa VAKSIsta Fity NMMS:iin, reservitoimittajia koskevien muutosten määrän nähdään pysyvän kohtuullisena.   

mFRR-reservitoimittajawebinaari järjestetään 27.3. Webinaarissa käsitellään mFRR -kapasiteettimarkkinaprojektia, projektin aikataulua sekä projektin asettamia vaatimuksia mFRR-reservitoimittajille.  

Lisätiedot:

Joonas Muikku, Fingrid Oyj 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi