;
25.4.2024 16.18
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Flow-based -rinnakkaisajossa päivityksiä päivänsisäisten kapasiteettien laskentaparametreihin

Siirtoihin perustuvan kapasiteetinlaskentamenetelmän eli flow-basedin rinnakkaisajossa on tehty päivityksiä päivänsisäisten kapasiteettien laskentaparametreihin. Tulevan kuuden kuukauden aikana julkaistavat päivänsisäiset kapasiteetit tullaan laskemaan rinnakkaisajossa näillä päivitetyillä parametreilla. Lisäksi niillä lasketut päivänsisäiset kapasiteetit on julkaistu viime vuoden viikosta 26 alkaen takautuvasti.

Flow-based -menetelmään siirrytään ensin vuorokausimarkkinoilla. Päivänsisäisen kaupankäynnin avauskapasiteettien määrittelyssä on alkuun käytössä väliaikainen ATCE-menetelmä siihen saakka, kunnes myös päivänsisäisellä markkinalla siirrytään flow-basediin.

ATCE-menetelmässä havaittiin kuitenkin kriittisten verkkoelementtien ylikuormia, mikä on vaatinut laskennassa käytettävien parametrien päivittämistä. Uudet ATCE-laskennassa käytettävät parametrit on nyt otettu käyttöön.

Päivitettyjen laskentaparametrien myötä pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat valmiita aloittamaan viranomaispäätöksen mukaisen käyttöönottoa edeltävän kuuden kuukauden rinnakkaisajon. Rinnakkaisajon ensimmäiset päivitetyillä parametreilla lasketut ATCE-siirtokapasiteetit on julkaistu perustuen viikon 13 markkinasimulointien tuloksiin. Kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet myös takautuvasti vuoden 2023 viikosta 26 lähtien päivitetyillä parametreilla lasketut ATCE-siirtokapasiteetit. Laskentatulokset julkaistaan Nordic RCC:n sivuilla.

Lisätietoa

Pohjoismainen uutiskirje: News-update-25-April-2024.pdf (nordic-rcc.net)

Rinnakkaisajon ATCE-siirtokapasiteetit: Simulation Results - Nordic Regional Coordination Centre (nordic-rcc.net)

ATCE-menetelmäkuvaus ja tietoa laskentaparametreista: Methodology and concepts for the Nordic Flow Based Market Coupling (nordic-rcc.net)

Meri Viikari, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4458
Amanda Moberg, Fingrid Oyj, puh. +358 30 395 4129 
flowbased@fingrid.fi

Tulevia sidosryhmätilaisuuksia:

Kuukausittainen rinnakkaisajon tulosten läpikäyntitilaisuus, 8.5.2024 klo. 10.00 - 12.00 (Suomen aikaa): Click here to join!

Pohjoismainen sidosryhmätilaisuus ATCE-menetelmästä suunnitteilla kesäkuun alkupuolelle. Ajankohta tarkentuu lähiaikoina ja siitä tiedotetaan erikseen.

Suomenkielinen kansallinen sidosryhmäwebinaari flow-based -menetelmästä suunnitteilla juhannusviikolle. Ajankohta tarkentuu lähiaikoina ja siitä tiedotetaan erikseen.