;
30.4.2024 12.42
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingridin ehdotus Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan ehdoista ja maksujen määräytymisperusteista toimitettu Energiavirastolle

Fingrid järjesti huhtikuussa 2024 sidosryhmäkuulemisen Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvistä ehdoista ja järjestelmäsuojan maksujen määräytymisperusteista. Määräaikaan mennessä annettiin 19 lausuntoa. Fingrid on tänään 30.4.2024 toimittanut Energiavirastolle yllä mainitut ehdot ja maksujen määräytymisperusteet, niitä koskevan perustelumuistion sekä sidosryhmäkuulemisessa saadut lausunnot.

Energiavirasto velvoitti Teollisuuden Voima Oyj:n tekemän tutkintapyynnön johdosta 11.1.2024 antamassaan päätöksessä Fingrid Oyj:n toimittamaan Energiaviraston vahvistettavaksi Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvät ehdot ja maksujen määräytymisperusteet. Energiavirasto tarkisti myöhemmin toimituksen määräajaksi 30.4.2023.

Fingrid järjesti 4.-22.4.2024 sidosryhmäkuulemisen valmistelemistaan järjestelmäsuojan ehdoista ja maksujen määräytymisperusteista. Ehdoilla mahdollistetaan erityisen järjestelmäsuojan avulla Olkiluoto 3 -voimalaitokselle tuotantoteho, joka ylittää voimassa olevan sähköjärjestelmän mitoitukselle asetetun 1 300 megawatin rajan.

Sidosryhmäkuulemisessa Fingridille toimitettiin 19 lausuntoa. Fingrid on toimittanut Energiavirastolle tänään 30.4.2024 Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan ehdot, maksujen määräytymisperusteet sekä perustelumuistion. Myös kaikki julkisessa kuulemisessa saadut lausunnot on toimitettu Energiavirastolle.

Figridin valmistelemaan, sidosryhmäkuulemisen yhteydessä julkaistuun ehdotukseen ehdoista ja maksujen määräytymisperusteista ei tehty muutoksia. Fingrid esittää Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan kustannusten kohdistamista kokonaisuudessaan Teollisuuden Voima Oyj:lle, koska järjestelmäsuoja hyödyttää vain sitä ja koska vain sillä on mahdollisuus päättää laitoksen tuotantotehosta suhteessa Olkiluoto 3 järjestelmäsuojan kustannuksiin. Olkiluoto 3 järjestelmäsuojaan liittyvää problematiikkaa on käsitelty tarkemmin oheisessa perustelumuistiossa.

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija, sähköjärjestelmän hallinta, Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5181
Johtaja, voimajärjestelmän käyttö, Tuomas Rauhala, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5197
Lakiasiainjohtaja Marina Louhija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5289
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi