;
20.5.2024 09.25
Ajankohtaista

Fingrid on riitauttanut valvontakameratoimittajansa laskutuksen

Helsingin Sanomissa on julkaistu tänään 20.5. uutinen liittyen Fingridin valvontakamerahankintoihin. Fingrid on selvittänyt keväästä 2023 palvelutoimittajansa Noatek Oy:n laskutusta liittyen tyyppivikaisten kameroiden korjauslaskutukseen.  Sähköasemille asennettavissa valvontakameroissa on esiintynyt tyyppivikoja, jotka kameroiden maahantuoja on hyvittänyt Noatekille. Tarkoituksena on ollut selvittää, onko palvelutoimittaja veloittanut Fingridiä perusteettomasti kameroiden korjaus- tai vaihtokustannuksista.

Fingrid on tutkinut asiaa sekä sisäisesti että yhtiön ulkoisten neuvonantajien avulla ja noudattanut heiltä saatuja toimintasuosituksia. Ensisijaisesti asiassa on kysymys tavanomaisesta Fingridin johdon toimivaltaan kuuluvasta yritysten välisestä sopimusriita-asian hoidosta.

Selvitysten tulokset osoittavat, että Fingridin menettely ja toimenpiteet palvelutoimittajaa kohtaan ovat olleet riittäviä ja oikeasuhtaisia. Selvitykset ovat kuitenkin osin kesken, eikä Fingrid ole siksi tehnyt vielä lopullista päätöstä mahdollisen tutkintapyynnön tekemisestä.

Selvitysten yhteydessä havaittiin valvontakameroiden hankinnassa puutteita yhtiön hankintamenettelyiden noudattamisessa, mikä otetaan huomioon henkilöstön säännönmukaisessa koulutuksessa ja meneillään olevassa hankintaprosessin kokonaiskehittämisessä.

Fingridin hankintakustannukset vuonna 2023 olivat noin 450 miljoonaa euroa mukaan lukien verkkoinvestoinnit. Hankintakustannusten määrä vaihtelee vuosittain hankkeiden määrästä riippuen. Yhtiö noudattaa hankinnoissaan huolellisuutta ja vastuullisuutta. Lähtökohtaisesti kaikki hankinnat kilpailutetaan. Julkisten hankintojen kynnysrajat ylittävät hankinnat materiaaleineen ja palveluineen hankitaan julkisella kilpailutuksella. Fingridin hankkeisiin osallistuvien toimittajien lukumäärä on suuri ja joukko kansainvälinen.

Asian sopimusoikeudellinen käsittely palvelutoimittajan kanssa on tällä hetkellä edelleen kesken. Fingrid on esittänyt sopimuskumppanilleen reklamaation sekä irtisanonut kyseisen palvelusopimuksen kesällä 2023. Osapuolet käyvät neuvotteluja riita-asian ratkaisemiseksi.  

 
Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Asta Sihvonen-Punkka, puh. 030 395 5235 
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi