;
16.6.2023 09.34
Sähkömarkkinat

Viivästys eurooppalaisen tarjousalueselvityksen aikataulussa

Euroopan laajuinen tarjousalueselvitys on viivästymässä. Selvityksen viivästyminen johtuu tarjousalueselvityksen odotettua monimutkaisemmasta luonteesta, mikä on vaatinut mallinnustyökalujen kehittämistä. Tarjousalueselvitystä tehdään nyt ensimmäistä kertaa, mikä osaltaan lisää haasteita.

Selvityksen valmistuminen on siirtynyt noin kuudella kuukaudella vuoden 2024 kolmannelle kvartaalille. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt, mukaan lukien Fingrid, aikovat kuitenkin toimittaa pohjoismaisen osaprojektin tuloksia jo helmikuussa 2024.

Pohjoismainen selvitys tulee sisältämään suosituksen Ruotsin tarjousalueiden mahdollisesta muuttamisesta. Suomen tarjousaluevaihtoehtoja ei tässä selvityksessä tutkita. Svenska kraftnät on ilmoittanut jo aiemmin, että mahdolliset uudet Ruotsin tarjousalueet voisivat olla käytössä aikaisintaan vuonna 2027. Eurooppalaisen selvityksen viivästymisen ei odoteta vaikuttavan tähän aikatauluun.

Ruotsin tarjousalueiden tarkastelu toteutetaan osana yhtenäistä Euroopan laajuista selvitystä. Mallinnus ja arviointi tapahtuu pääasiassa alueellisella tasolla (esim. Pohjoismaat), kun taas joitakin näkökohtia, kuten vaikutusta markkinoiden likviditeettiin ja siirtymäkustannuksiin, arvioidaan yhteisissä Euroopan laajuisissa selvityksissä. Ruotsin, Saksan, Italian, Alankomaiden ja Ranskan vaihtoehtoisia tarjousalueita tutkivan selvityksen odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2024 kolmannen kvartaalin aikana. Tarjousalueselvityksestä laaditaan yhteinen raportti.

Eurooppalainen tarjousalueselvitys järjestää julkisen kuulemisen syksyllä 2023. Kuulemisessa keskitytään erityisesti markkinoiden likviditeetti- ja transaktiokustannuksiin sekä siirtymäkustannuksiin liittyviin arviointiperusteisiin. Pohjoismainen projekti suunnittelee lisäksi oman sidosryhmätilaisuuden järjestämistä ensi syksyn aikana.

Lisätietoja:

Annika Ahtiainen, erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj, +358 40 54 621 26