;
29.5.2023 11.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Taajuuden vakautusreservien uudet tekniset vaatimukset julkaistu

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat kehittäneet uudet tekniset vaatimukset taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D). Uusien vaatimusten tavoitteena on vastata muuttuvan sähköjärjestelmän tarpeisiin ja harmonisoida vaatimukset Pohjoismaissa. Kantaverkkoyhtiöt julkaisevat uusista vaatimuksista päivitettyä sekä uutta materiaalia.

Pohjoismaiset sääntelyviranomaiset hyväksyivät kantaverkkoyhtiöiden käytön verkkosäännön (SOGL) mukaiset ehdotukset taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksista ja mitoituksesta 3. huhtikuuta. Hyväksytyissä ehdotuksissa on kuvattu uusien teknisten vaatimusten keskeisin sisältö.

Kantaverkkoyhtiöt ovat luoneet materiaalia uusien vaatimusten mukaista säätökoeprosessia varten. Materiaaliin sisältyy:

  • Tekniset vaatimukset – yksityiskohtainen kuvaus teknisistä vaatimuksista ja säätökoeprosessista
  • Säätökoesovellus – sovellus säätökokeen tulosten arviointiin
  • Säätökoesovelluksen käyttöohje – tukidokumentti säätökoesovelluksen käyttöön
  • Viritysohje – tukidokumentti reservikohteiden säätöparametrien valintaan

Merkittävä päivitys aiemmin julkaistuun vaatimusluonnokseen nähden on rajallisia energiavarastoja (limited energy reservoirs) koskevien vaatimusten valmistuminen.

Käyttöönottovaiheen aikana kantaverkkoyhtiöt jatkavat tarpeen mukaan vaatimusten ja tukimateriaalin päivitystä sidosryhmien palautteen ja säätökokeista saatujen kokemusten pohjalta.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt ovat sopineet, että uudet vaatimukset tulevat voimaan 1. syyskuuta 2023. Norjassa vaatimukset tulevat voimaan vuoden 2024 alussa. Reservitoimittajat voivat hyväksyttää reservikohteita uusien vaatimusten mukaisesti tästä päivästä lähtien. Reservikohteet, joilla on jo voimassa oleva säätökoe, tulee hyväksyttää uusien vaatimusten mukaisesti viimeistään, kun nykyisen säätökokeen voimassaolo päättyy.

Uusia teknisiä vaatimuksia koskeva materiaali on julkaistu vaatimusten käyttöönottoa koskevalla sivulla. Säätökoesovellus, käyttöohje ja viritysohje lisätään sivuille viikon 22 aikana.

Lisätietoja: 

Pia Ruokolainen, Fingrid, puh. 030 395 5105 

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188

 

 

FG-301019_MI_8707_HD (ID 18872).jpg