;
28.4.2023 15.15
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismainen mFRR-kapasiteettimarkkina viivästyy

Pohjoismaiset energiaviranomaiset eivät päässeet yhteisymmärrykseen menetelmästä, jota noudatettaisiin yhteispohjoismaisella mFRR-kapasiteettimarkkinalla. Tämän seurauksena Statnett sekä Svenska kraftnät ovat vetäytyneet viranomaisprosessista 18.4.2023. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt alkavat työstää uutta menetelmädokumenttia.

Suomessa otettiin loppuvuodesta 2022 käyttöön kansallinen tuntitason mFRR-kapasiteettimarkkina. Samanaikaisesti pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat tehneet yhteistyötä mFRR-kapasiteettimarkkinan käytön laajentamiseksi Pohjoismaihin.

Kantaverkkoyhtiöiden valmistelema menetelmädokumentti, jossa määritellään pohjoismaisen markkinan säännöt ja rakenne, toimitettiin kansallisille energiaviranomaisille hyväksyttäväksi lokakuussa 2022. Pohjoismaiset energiaviranomaiset ilmoittivat 14.4.2023, että eivät ole päässeet menetelmän hyväksymisestä yhteisymmärrykseen ja tämän vuoksi dokumentti tullaan lähettämään energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle ACERille jatkokäsittelyyn.Tämän seurauksena, ennen dokumentin lähettämistä ACERille, Statnett sekä Svenska kraftnät vetäytyivät viranomaisprosessista.  

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt aloittavat seuraavaksi yhdessä energiaviranomaisten kanssa selvitystyön, jossa selvitetään syyt, joiden takia menetelmän hyväksymisestä ei päästy yhteisymmärrykseen. Tässä yhteydessä pyritään selvittämään myösmiten menetelmää tulisi muokata, jotta yhteispohjoismainen mFRR-kapasiteettimarkkinan toteutus olisi mahdollinen.  

Pohjoismaisen mFRR-kapasiteettimarkkinan uusi aikataulu pyritään julkaisemaan osana NBM-hankkeen päivitettyä tiekarttaa.  

Lisätiedot: 

Antti Hyttinen, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Pohjoismainen tiedote NBM-hankkeen sivuilla > (englanniksi)

risteys.JPG