;
1.12.2023 17.37
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Olkiluoto 3 lähivikakokeen taustalla vuosien suunnittelu ja tarkat järjestelyt

Fingrid testasi 29.11. Olkiluoto 3:n kykyä toimia kantaverkossa tapahtuvien lyhyiden, ohimenevien häiriöiden aikana nk. lähivikakokeessa. Kokeen ajoitus on herättänyt paljon keskustelua ja ihmetystä: miksi koetta ei tehty lauhempien kelien aikaan, jolloin sähkön hintakin olisi ehkä ollut alempi?

Lähivikakokeessa kantaverkkoon tehdään Olkiluoto 3:n lähettyvillä todellinen lyhytkestoinen vika, jonka aikana ja jälkeen voimalaitoksen on toimittava luotettavasti. Jotta tämä vika ei häiritsisi muita verkonkäyttäjiä, kantaverkon kytkentää joudutaan muuttamaan merkittävästi kokeen ajaksi. Ilman näitä muutoksia tällainen vika vaikuttaisi suureen osaan Suomen sähköjärjestelmää ja sen seuraukset voisivat johtaa odottamattomiin ja laajoihin häiriöihin.

Kokeen järjestelyt ovat monimutkaiset. Erilaiset mahdolliset riskit sekä kokeen toteutuksessa että kokeen aikana on otettava huomioon, ja näiden vaikutus on minimoitava. Suomen sähköjärjestelmän käyttövarmuus ei saa vaarantua missään vaiheessa.

Olkiluoto 3:n lähivikakokeen järjestely on ollut pitkä projekti. Ensimmäiset suunnitelmat kokeen toteutuksesta tehtiin jo 10 vuotta sitten. Koe on osa Olkiluoto 3:n käyttöönottoa ja se oli tarkoitus toteuttaa jo kuluvan vuoden alussa. Koetta ei kuitenkaan tuolloin saatu vietyä loppuun saakka onnistuneesti eikä korvaavaa ajankohtaa heti löytynyt. Kesän ja syksyn aikana lähivikakoetta ei voitu toteuttaa, koska kantaverkossa on käynnissä mittava rakennusohjelma puhtaan sähköjärjestelmän mahdollistamiseksi, ja rakentaminen vaatii verkon toiminnan ennalta suunniteltuja ja ilmoitettuja keskeytyksiä. Lähivikakokeen aikana kantaverkossa ei voi olla käynnissä mittavia keskeytyksiä, jotta koejärjestelyt voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti. Tämän lisäksi ennakkoehtona oli, että sekä Olkiluoto 3 -laitoksen omistaja Teollisuuden Voima että laitostoimittaja sitoutuvat kokeen toteutukseen valittuna ajankohtana.

Kaikille kokeen osapuolille sopiva ajankohta päätettiin lokakuussa ja koe sovittiin toteutettavaksi 29. marraskuuta. Toteutuksen valittua ajankohtaa puolsivat marraskuulle tyypillinen sähkönkulutuksen taso, joka on talven huippuja selvästi matalampi, sekä tarvittava kuukauden valmistautumisaika, jotta tarkat ennakkosuunnitelmat ehditään viedä käytäntöön. Valmistautumiseen kuului paitsi erilaisten riskitarkastelujen kertaaminen huomioiden kokeeseen valittu ajankohta ja sen käyttötilanne, myös kokeen suorittamiseen tarvittavien työryhmien ja henkilöiden varaaminen. Kokeen järjestämiseksi kantaverkkoon jouduttiin tekemään muutostöitä usealla sähköasemalla ja näiden toteuttamiseksi tarvittiin paikalle mm. asentajia, nostureita ja asiantuntijoita. Lisäksi varauduttiin kantaverkon kriittisissä kohteissa siltä varalta, että jotain yllättävää tapahtuisi samaan aikaan. Pelkästään Fingridistä kokeeseen osallistui noin 30 asiantuntijaa. Tämän lisäksi tarvittiin osallistujat myös Fingridin palveluntoimittajilta, Teollisuuden Voimasta ja Olkiluoto 3:n laitostoimittajalta.

Lähivikakokeen peruminen ja siirtäminen toiseen ajankohtaan on hyvin hankalaa. Näin olisi kuitenkin epäröimättä toimittu, mikäli perumiselle olisi ollut perusteet. Jo valitun koeviikon alussa oli selvää, että Suomen sähkönkulutus koepäivänä on varsin maltillinen, koska sää oli lämpenemässä pakkasten jälkeen. Mitään riskiä sähkön riittävyyden suhteen koepäivänä ei ollut, ei siitäkään huolimatta, että Ruotsin Ringhals 4 -voimalaitos oli edellisenä yönä yllättäen irronnut verkosta.

Olkiluoto 3:n lähivikakoe vietiin Fingridin näkökulmasta läpi suunnitelmien mukaisesti käyttövarmuutta vaarantamatta. Olkiluoto 3 irtosi verkosta kokeen seurauksena, mikä ei ollut odotettu lopputulos, mutta vaihtoehto, johon oli suunnitelmissa huolella valmistauduttu. Voimalaitoksen verkosta irtoamisella ei ollut vaikutusta sähköjärjestelmän toimivuuteen eikä TVO:n mukaan ydinturvallisuuteen. Toteutettu koe osoitti myös sen, että vain todellisella testillä saadaan lopullinen varmuus siitä, että kaikki toimii suunnitellusti. Kokeen jälkeen aloitettiin välittömästi selvitykset siitä, miksi Olkiluoto 3 irtosi verkosta ja millaisia muutoksia on tehtävä, jotta se jatkossa toimii luotettavasti myös sähköverkossa tapahtuvien vikojen aikana ja jälkeen. Tavoitteena on varmistaa, että Suomen sähköjärjestelmä toimii turvallisesti ja varmasti kaikissa tilanteissa, eivätkä yksittäiset viat pääse laajenemaan verkossa.

Lisätietoja
Minna Laasonen, kehityspäällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5132
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi