;
11.4.2023 12.03
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen tasevastaavien vakuuksien määräytymisperusteista

Fingrid käynnistää kuulemisen tasevastaavien vakuuksien määräytymisperusteista. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 11.5. mennessä.

Energiavirasto on 22.2.2023 antamassaan päätöksessä velvoittanut Fingrid Oyj:n toimittamaan Energiavirastoon vahvistettavaksi tasevastaaville asetettavien vakuusvaateiden määräytymisen perusteet 30.5.2023 mennessä.

Fingrid käynnistää sidosryhmäkuulemisen valmistelemastaan ehtojen muutosehdotuksesta. Kuulemisen kohteena on Fingrid Oyj:n taseselvitysehtojen luku 6 vakuudet.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridiin 11.5. mennessä oheisella lausuntolomakkeella sähköpostitse osoitteeseen tasepalvelu[at]fingrid.fi. Sähköposti otsikoidaan: ”Kuuleminen taseselvityksen ehdoista, vakuudet”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi 30.5. mennessä.

Lisätiedot:

Jani Piipponen, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

31396977-old-loud-speakers.jpg