;
29.5.2023 10.09
Lehdistötiedotteet, Projektit, Ajankohtaista

Helsingin kaapelihanke on siirtynyt toteutusvaiheeseen

Helsingin kaupungin, Helen Sähköverkon ja Fingridin yhteistyössä suunnittelema 400 kilovoltin maakaapeliyhteys on siirtynyt suunnittelusta toteutusvaiheeseen. Sähköä siirtyy Helsingissä tuplasti, kun uusi kaapeliyhteys valmistuu vuonna 2026.


Kuva: Fingrid Oyj

Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid teki yli sadan miljoonan euron investointipäätöksen kaapeliyhteyden rakentamisesta joulukuussa 2022. Tänä keväänä Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko ja Fingrid allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Helsingin 400 kilovoltin sähkönsiirtoyhteyden toteuttamisesta.

Yhteistyösopimukseen kuuluu uuden 400 kilovoltin kaapeliyhteyden rakentaminen Vantaan Länsisalmen sähköasemalta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, alueelle rakennettavaan uuteen Vanhankaupungin sähköasemaan.

Kaapeliyhteys tarvitaan lisääntyvän sähkönkulutuksen vuoksi, ja samalla se mahdollistaa Läntisen Bulevardikaupungin rakentamisen edellyttämät sähköverkkojärjestelyt.

Yhteyden rakentaminen alkaa ensi vuonna

”Kaapeliyhteyden lunastuslupahakemus on toimitettu Maanmittauslaitokselle tänä keväänä. Tämän vuoden aikana viedään eteenpäin 400 kilovoltin kaapelin, kaapelireitin rakentamisen ja sähköasemien hankintaprosessit”, kertoo projektijohtaja Risto Ryynänen Fingridiltä.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Viikinrannan energiakorttelin asemakaavan huhtikuussa. Asemakaavamuutokseen kuuluu muun muassa uuden katuyhteyden rakentaminen alueelle. Uusi katuyhteys toimii maakaapeliyhteyden sijoituspaikkana ja mahdollistaa suurmuuntajien kuljettamisen alueelle.

Tavoitteena on, että Viikinrannan energiakorttelin asemakaava on lainvoimainen ja kaapelireitille on saatu lunastuslupa syksyn aikana. Rakentaminen alkaa keväällä 2024 ja kaapeliyhteys on valmis käyttöönoton aloittamista varten syksyllä 2026.

Kaapeliyhteys edistää vihreää siirtymää ja Läntisen bulevardikaupungin toteuttamista

Uusi kaapeliyhteys tarvitaan, sillä sähkönkulutus pääkaupunkiseudulla kasvaa ja samalla paikallinen sähköntuotanto vähenee, kun Helen siirtyy hiilineutraaliin energiantuotantoon.

”Vihreän siirtymän yksi ilmentymä on lisääntyvä sähkönsiirron tarve. Myös pääkaupungissa tarvitaan lisää sähkön siirtokapasiteettia. Fingridin 400 kilovoltin kaapeliyhteys on keskeinen vihreän siirtymän mahdollistaja alueellamme”, sanoo Helen Sähköverkon kehitysjohtaja Markku Hyvärinen.

Lisäksi Helsingin kaupunki suunnittelee täydennysrakentamista eli niin sanottua Läntistä bulevardikaupunkia Vihdintien ja Huopalahden ympärille osaksi Haagaa, Munkkiniemeä ja Pitäjänmäkeä. Fingridin uuden kaapeliyhteyden avulla maa-alueita voidaan vapauttaa rakentamiselle.  


Maakaapelin reitti on merkitty karttaan punaisella. Kuva: Fingrid Oyj

Lisätiedot:

Fingrid Oyj
Risto Ryynänen, projektijohtaja
Puh. 040 519 5093
risto.ryynanen@fingrid.fi

Helen Sähköverkko Oy
Markku Hyvärinen, kehitysjohtaja
Puh. 050 559 1685
markku.hyvarinen@helen.fi

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Pekka Tirkkonen, erityisasiantuntija
Puh. 09 310 36637
pekka.tirkkonen@hel.fi

Lue myös:

Tiedote 21.12.2022: 
Fingridiltä investointipäätös pääkaupunkiseudulle –kaapeliyhteydellä lisää sähköä kasvavaan sähkönkulutukseen

Fingrid-lehden artikkeli 21.11.2022:
Helsingissä sähköä siirtyy pian tuplasti

Tiedote 11.4.2022:
Helsinkiin rakennettavalle 400 kilovoltin maakaapelille on valittu alustava reitti

Tiedote 14.9.2021:
Sähköverkkoa muokataan kasvavan Helsingin tarpeisiin – Länsi-Helsingissä valmistellaan ilmajohtojen kaapelointia maan alle

Fingrid-lehden artikkeli 1.4.2021: 
Läntinen Bulevardikaupunki muokkaa Helsingin sähköverkkoa uusiksi

Hankkeen verkkosivut:

www.fingrid.fi/helsingin-kaapeli