;
27.1.2023 11.13
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

 

Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

  1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Fingridin hallituksen jäsenten jäsenmääräksi viisi (5) ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Hannu Linna ja Jukka Reijonen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Päivi Nerg ja Sanna Syri ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa Jero Aholan, Anne Jalkalan ja Leena Mörttisen valitsemista hallituksen uusiksi jäseniksi samaksi toimikaudeksi.

Jero Ahola

Jero Ahola, sähkötekniikan tohtori, Suomen kansalainen. Ahola on toiminut LUT-yliopiston sähkötekniikan osastonjohtajana vuodesta 2021 alkaen sekä sähkötoimisten energiajärjestelmien energiatehokkuuden professorina vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi Ahola on toiminut neuvonantajana ja on perustajajäsen yrityksissä Solar Foods Oy, Elstor Oy ja Afstor Oy vuodesta 2017 alkaen. Tämän lisäksi Ahola on Gasgrid Finland Oy:n hallituksen jäsen, CLIC Innovation Oy:n hallituksen varajäsen ja European Power Electronics Associationin (EPE) hallituksen (ex-officio) sekä tieteellisen neuvoston jäsen.


Anne Jalkala

Anne Jalkala, tekniikan tohtori, Suomen kansalainen. Jalkala on toiminut Vaisala Oyj:n strategiajohtajana vuodesta 2022 alkaen. Aiemmin Jalkala on toiminut Fortum Oyj:n digitaalisten kasvuliiketoimintojen johtajana vuosina 2021-2022 sekä eri johtotehtävissä vuosina 2016-2020, LUT-yliopistossa Tuotantotalouden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaanina vuosina 2015-2016 sekä LUT-yliopistossa professorina (teollinen markkinointi) vuosina 2010-2016, Stanfordin yliopistossa vierailevana tutkijana vuosina 2013-2014, Bocconin yliopistossa vierailevana tutkijana vuosina 2007-2008 sekä LUT-yliopistossa tutkijana vuosina 2006-2010. Lisäksi Jalkala on Tampereen yliopiston hallituksen jäsen sekä talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja sekä Tekniikan edistämissäätiön valtuuskunnan jäsen.

Leena Mörttinen

Leena Mörttinen, valtiotieteiden tohtori, Suomen kansalainen. Mörttinen on toiminut valtionvarainministeriön kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerinä vuodesta 2020 alkaen ja rahoitusmarkkinaosaston ylijohtajana ja osastopäällikkönä vuosina 2017-2020. Aiemmin Mörttinen on toiminut Perheyritysten liiton toimitusjohtajana vuosina 2015-2017, Elinkeinoelämän keskusliiton Kilpailukyky ja kasvu -vastuualueen johtajana vuosina 2012-2015, Nordea Groupin Eurooppa-asioiden johtajana vuosina 2009-2012, Nordea Bank Suomen eri tehtävissä vuosina 2006-2009, Suomen Pankissa neuvonantajana vuosina 2005-2006, Euroopan keskuspankissa vanhempana asiantuntijana vuosina 2002-2005, Suomen Pankissa ekonomistina vuosina 1999-2002 sekä Helsingin yliopiston tutkijana vuosina 1995-1999. Lisäksi Mörttinen on Arkkitehtuuri- designmuseosäätiön hallituksen jäsen, Kansallisteatterin säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, Helsingin yliopiston tiedesäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja ja Partiosäätiön hallintoneuvoston jäsen.

Lisäksi ehdotetaan, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Linna valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Leena Mörttinen valitaan varapuheenjohtajaksi.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Hannu Linna, Jero Ahola ja Anne Jalkala ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Leena Mörttinen ja Jukka Reijonen ovat riippumattomia yhtiöstä, mutta eivät merkittävistä osakkeenomistajista, koska heillä kummallakin on toimisuhde merkittävään osakkeenomistajaan.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 2 400 euroa/kk, varapuheenjohtajalle 1 300 euroa/kk ja hallituksen jäsenille 1 000 euroa/kk, minkä lisäksi kokouspalkkiona 600 euroa hallituksen, sen valiokuntien kokouksista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksista, joihin jäsen on osallistunut.

Lisätietoja Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä on yhtiön internet-sivulla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Karri Safo (nimeäjänä Suomen valtio) ja jäseninä Mikko Räsänen (nimeäjänä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen) sekä Erkko Ryynänen (nimeäjänä Aino Holdingyhtiö Ky).

Lisätietoja:

Lakiasiainjohtaja Marina Louhija, Fingrid Oyj, puh. 040 519 0627
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi