;
31.3.2023 13.05
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hallituksen jäsenten palkkioista.

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2023 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Linna ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi valittu Leena Mörttinen. Lisäksi hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen Jukka Reijonen ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Jero Ahola ja Anne Jalkala. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 52 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 200,00 euroa, yhteensä enintään 133 037 400,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä 35 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12 800,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 88 691 600,00 euroa osinkoa maksetaan 5.4.2023. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on määrältään enintään 17 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 400,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 44 345 800,00. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5213 tai 040 563 3756

_B2A1538