;
18.4.2023 08.50
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Sähköjärjestelmä

Fingrid modernisoi kantaverkkoa ja sähköjärjestelmää muuttuvan sähköntuotannon ja -kulutuksen tarpeisiin

Uusiutuvan energiantuotannon voimakas kasvu muuttaa sähköjärjestelmän hallinnan lainalaisuuksia ja edellyttää siihen muutoksia. Lisäksi tuotannon alueellinen keskittyminen haastaa kantaverkon riittävyyttä. Fingrid vastaa muutoksiin modernisoimalla kantaverkkoa sekä sähköjärjestelmää yhdessä alan toimijoiden kanssa Suomen kilpailukyvyn edistämiseksi.

Tuulivoima ja jatkossa myös aurinkovoima muodostavat yhä suuremman osan Suomen energiantuotannosta. Tämä edellyttää sähköjärjestelmän hallinnalta uusia ratkaisuja, esimerkiksi tehon, jännitteen ja taajuuden hallintaan, joustoja kulutuksen ja tuotannon tasapainottamiseksi sekä ratkaisuja energian varastointiin.  

Alueellinen keskittyminen haastaa verkkoa

Tuulivoiman tuotantoa on erityisesti länsirannikolla ja kasvu on ollut kaikkia ennusteita nopeampaa. Fingrid on vahvistanut alueen kantaverkkoa muiden muassa viisi vuotta sitten valmistuneella Rannikkolinja-yhteydellä ja useilla sähköasemilla. Alueen seuraava uusi 400 kilovoltin voimajohtoyhteys valmistuu vuonna 2027 Kristiinankaupungista Tampereelle ja kaksi vastaavaa yhteyttä vuonna 2028 Kalajoelta Keski-Suomeen.

Sähköjärjestelmän tueksi tarvitaan myös nopeammin toteutettavia ratkaisuja, sillä kantaverkkoon on liittymässä länsirannikolla noin 5 000 megawattia lisää tuulivoimaa ensi vuoden loppuun mennessä.

”Olemme tunnistaneet nopeiksi ratkaisuiksi muiden muassa verkkoa vakauttavat laitteet sekä johtojen kuormituskyvyn seurannan. Toteutuksia edistetään jo vauhdilla”, Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo kertoo.

Sähköjärjestelmä tarvitsee tukea – myös tuulivoima voi sitä tarjota

Fingrid ylläpitää sähköjärjestelmän reservituotteiden avulla hetkellistä kulutuksen ja tuotannon välistä tasapainoa.Tuulivoiman voimakkaan kasvun myötä erityisesti tuo­tannon vähentämisessä eli alassäädön reserveissä on ajoittain niukkuutta.Tuulivoimatoimijat voivat itse tässä auttaa; liittymällä reservimarkkinoille tukee sekä sähköjärjestelmää että luo itselleen uuden ansaintamahdollisuuden.

”Tuuli- ja aurinkovoima tarvitaan täysipainoisesti mukaan sähköjärjestelmän reservimarkkinoille, jotta tehotasapainoa voidaan jatkossakin hallita. Olemme tarkentaneet tuulivoimaloiden vaatimuksia ja esimerkiksi laitoksen säädettävyys ja reservikyvykkyys kannattaa varmistaa jo investointivaiheessa”, Jyrinsalo kertoo.

Yhteisenä tavoitteena Suomen kilpailukyvyn edistäminen

Sähköjärjestelmän kehittäminen on myös Suomen kilpailukyvyn edistämistä, sillä näin saadaan Suomeen uusia investointeja puhtaaseen sähköön ja sitä käyttävään teollisuuteen. Verkkoa rakennetaan enemmän kuin koskaan, mutta se ei yksin riitä. Esimerkiksi voimajohtojen lupaprosesseja tulisi nopeuttaa, jotta uusia liityntöjä saadaan toteutettua nykyistä nopeammin.

Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kannattaa ottaa käyttöön myös uusia keinoja maksimoida verkon käyttöaste.

”Uusiutuviin perustuvassa sähköjärjestelmässä siirtotarpeet ovat suuria, mutta lyhytkestoisia. Jos tuotantoa ja kulutusta saataisiin lähemmäksi toisiaan tai tasattua ajallisesti, saataisiin näitä siirtopiikkejä pienennettyä, mutta samalla kokonaisuudessaan siirrettyä suurempia määriä sähköä tuotannon ja kulutuksen välillä”, Jussi Jyrinsalo toteaa.

Lisätiedot:

Johtaja Jussi Jyrinsalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Aihetta käsitellään myös Fingrid Current -sidosryhmätilaisuudessa tänään tiistaina 18.4. klo 13-16.15. Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot ja linkki tapahtumaan > 

95A5677