;
20.12.2023 10.18
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Energiavirastolta päätös tasevastaavien vakuusmallista

Energiavirasto antoi marraskuun lopulla päätöksen tasevastaavien ehdoista, jotka sisältävät vakuusvaateiden määräytymisperiaatteet. Tasevastaaville asetetaan vakuudet kattamaan taloudellista vastapuoliriskiä, joka syntyy tasevastaavien aiheuttamista tasepoikkeamista.

Energiaviraston päätös sisältää merkittäviä muutoksia nykyisiin vakuusehtoihin ja eriyttää Suomen vakuusmallin muissa Pohjoismaissa käytössä olevasta. Suomessa on tällä hetkellä käytössä sama vakuusmalli, joka on käytössä myös Ruotsissa ja Norjassa.

Merkittävimmät muutokset nykyiseen vakuusmalliin koskevat negatiivisten hintojen huomioimista, vakuuskaavan painokerrointa, vakuusvaateiden muuttamista ja vakuuskattoa. Energiaviraston päätöksessä on hyväksytty ehdotus negatiivisten hintojen korvaamisesta nollahinnalla vakuuslaskennan kaavassa. Nykyisestä vakuuskaavasta poiketen vakuuskaavan painokerroin on päätöksessä asetettu samaksi kaikille tasevastaaville ja samalla asetettavien vakuuksien kattamaa ajanjaksoa on lyhennetty.  Päätöksessään Energiavirasto ei hyväksynyt vakuuskaavasta poikkeamista tapauksissa, joissa vakuuskaava ei vastaa osapuolesta aiheutuvaa vastapuoliriskiä.

Energiavirasto velvoitti Fingridin asettamaan tarvittaessa katon vakuuksien suurudelle ja ehdottamaan, miten tämä toteutetaan. Lisäksi Fingridin on toimitettava viraston hyväksyttäväksi ehdotus tuotannon ottamisesta huomioon vakuuksia määritettäessä.

Energiaviraston päätös on pantava käytäntöön 30.11.2024 mennessä.   

Fingrid harkitsee muutoksenhakua päätökseen.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi