;
7.6.2022 16.08
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Toimialan tarpeet keskeisessä roolissa datahubin kehitystyössä lähitulevaisuudessa

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, on ollut tuotantokäytössä helmikuusta lähtien. Siirtyminen projektista tuotantokäyttöön on ollut työntäyteistä aikaa niin Datahubissa kuin toimialallakin, mutta sujunut kokonaisuudessaan hyvin. Yhteinen matka toimialan ja järjestelmätoimittajien kanssa jatkuu datahubin kehitystyön merkeissä.  

Datahubin tuotantokäyttö on sujunut ensimmäisten kuukausien aikana hyvin ja järjestelmän käyttöä on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä niin toimialan kuin järjestelmätoimittajienkin kanssa. Järjestelmän poikkeustilanteisiin on pyritty reagoimaan nopeasti ja kehittämään samalla myös tiedottamisen käytäntöjä vastaamaan toimialan tarpeita. Datahubin tietoja käyttävät kaikkiaan 80 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä. Päivittäin tuntitason mittaussanomia toimitetaan järjestelmään noin 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. 
 
Datahubin asiakaspalvelu on päässyt ensimmäisten kuukausien aikana vastaamaan paitsi toimialan, myös loppuasiakkaiden kysymyksiin. Palvelupyyntöjä on tullut parhaimmillaan jopa 250 päivässä, mikä on ruuhkauttanut asiakaspalvelua.  
“Asiakaspalvelumme tärkein tavoite on tarjota asiakkaillemme erinomaisia palvelukokemuksia. Tavoitteemme on selkeä ja tekemämme toimenpiteet näkyvät jo palvelutason parantumisena”, totesi asiakkuusjohtaja Minna Arffman Datahubin ajankohtaisseminaarissa 24.5.

Loppuasiakkaiden käyttöön avattiin maaliskuussa asiakasportaali, josta omien tietojen tarkastaminen on mahdollista myös loppuasiakkaille. Aktiivisimpina päivinä loppuasiakkaat ovat tarkastelleet tietojaan portaalista jopa 20 000 kertaa. Loppuasiakkaita pyydetään edelleen olemaan ensisijaisesti yhteydessä omaan sähköyhtiöönsä, mikäli datahubiin tallennetuissa tiedoissa on korjattavaa. 
 
Kiikari kohti tulevaisuutta

Datahubin kehitystyötä on jatkettu tuotantokäyttöön siirtymisen jälkeenkin. Yksi toimialayhteistyön muodoista on kesäkuussa toimintansa aloittavat asiakastoimikunta ja kehitystyöryhmä. Aktiivisella yhteistyöllä ryhmien kanssa varmistetaan toimialan äänen kuuluminen myös palvelun kehittämisessä. Vaikka näkymä kiikarissa on vielä kauemmas tulevaisuuteen katsottuna hieman usvainen erilaisten kehittämismahdollisuuksien suhteen, tullaan datahubia lähitulevaisuudessa kehittämään ensisijaisesti vastaamaan entistä paremmin toimialan ja asiakkaiden tarpeisiin. Loppuvuodesta datahubiin on tulossa päivitys 2.0:an, joka tuo tuen 15 minuutin mittausajanjaksoon ja taseselvitykseen, käyttöpaikan sisäiseen netotukseen ja energiayhteisöihin.  
 
Datahubin ajankohtaisia asioita käytiin läpi ajankohtaisseminaarissa 24.5. Tilaisuuden tallennetta pääset katsomaan tämän linkin kautta.


Lisätietoja:
Minna Arffman, asiakkuusjohtaja, Fingrid Datahub Oy, puh. 030 395 5263
etunimi.sukunimi@fingrid.fi