;
30.3.2022 12.27
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasevastaavien tasepalvelumaksut nousevat 1.5.2022

Fingrid nostaa tasevastaavien tasepalvelumaksuja 1.5.2022 alkaen. Korotuksen taustalla ovat etenkin alkuvuoden poikkeuksellisesta sähkömarkkinatilanteesta ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat ennustettua suuremmat tasepoikkeamakustannukset ja markkinaehtoisten reservien kustannukset.

Tasevastaavien tuotannon ja kulutuksen volyymimaksu maksu muuttuu 1.5.2022 alkaen siten, että nykyinen maksu nousee 0,64 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,41 €/MWh). Korotus on noin 56 prosenttia. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Vallitsevan geopoliittisen ja sähkömarkkinatilanteen vuoksi tasepalvelun kustannukset ovat olleet alkuvuoden osalta huomattavasti ennustettua suuremmat ja tilanteen odotetaan jatkuvan. Taustalla on ennen kaikkea kaksi tekijää: ennustettua suuremmat aluehintojen ja säätösähkön hintaerot yhdistettynä tasevastaavien ylijäämään Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä ja siitä syntyvät kustannukset sekä geopoliittisesta tilanteesta johtuva sähköjärjestelmän tuotantoa ja kulutusta tasepainottavien markkinaehtoisten reservikustannukset nousu. Tasevastaavien toivotaan panostavan taseidensa tasapainon parantamiseen.

Markkinatilanteiden muutokset lisääntyvät energiamurroksen edetessä ja aiheuttavat merkittävää vaihtelua kustannuksiin. Tasepalvelumaksuja tarkastellaan kvartaaleittain, jotta tasepalvelun kustannukset ja maksut vastaisivat paremmin toisiaan.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, tasepalvelupäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Euroa/megawattitunti muutetaan euroa/kilowattitunniksi tai senttiä/kilowattitunniksi seuraavalla kaavalla: 0,01 €/MWh = 0,00001 €/kWh = 0,001 snt/kWh