;
30.8.2022 15.53
Kuulemiset ja konsultaatiot, Sähkömarkkinat

Tasehallinnan ehtojen kuuleminen vakavien häiriötilanteiden hallinnan energiakäsittelyn osalta

Fingrid käynnistää kuulemisen yleisistä tasehallinnan ehdoista vakavien häiriötilanteiden hallinnan energiakäsittelyn osalta. Lausunnot muutosehdotukseen pyydetään toimittamaan Fingridille 26.9.2022 mennessä.

Energiavirasto on katsonut, että nykyinen tasehallinnan ehtomuotoilu vakavien häiriötilanteiden hallinnan osalta johtaa tilanteisiin, joissa markkinatoimija pyrkiessään toteuttamaan vakavissa häiriötilanteissa järjestelmävastaavan siirtoverkonhaltijan edellyttämiä toimenpiteitä järjestelmän toimintakyvyn palauttamiseksi samalla estää minimoimasta omia taloudellisia riskejään. Energiavirasto on katsonut, ettei tätä voida pitää kohtuullisena lopputuloksena ja vaatii sen vuoksi ehtoa muutettavaksi siten, että se johtaa kaikkien osapuolten kannalta tasapuolisempaan ja kohtuullisempaan lopputulokseen.

Fingrid käynnistää sidosryhmäkuulemisen valmistelemastaan muutosehdotuksesta, jossa yksittäisestä tuotannon rajoituksesta osapuolen tasevastaavalle aiheutuva tasepoikkeama korjataan taseselvityksessä nollahintaisella tehokaupalla. Muutoin tasepoikkeama selvitetään osapuolen Tasevastaavan kanssa Tasevastaavien ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridille 26.9.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen verkkosaannot[at]fingrid.fi. Sähköposti otsikoidaan ”Kuuleminen tasehallinnan ehdoista, vakavien häiriötilanteiden hallinta”. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdot ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi syyskuun loppuun mennessä.

Kuultavana Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot, luku 6.2 Vakavien häiriöiden hallinta.

Lisätiedot:

Anders Lundberg, Fingrid Oyj
Jani Piipponen, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi