;
31.8.2022 16.21
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Taajuuden laadun raportti vuodelta 2021 julkaistu

Fingrid on julkaissut raportin pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuden laadusta vuonna 2021. Raportissa esitetään tunnuslukuja myös aiemmilta vuosilta. 

Taajuuden laadun raportissa on tutkittu, kuinka usein taajuus on poikennut normaalilta taajuusalueelta (49,9 - 50,1 Hz) ja kuinka kauan poikkeamat ovat kestäneet. Lisäksi raportissa on analysoitu pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuudessa esiintyvän jaksollisen heilahtelun määrää ja sen vaikutuksia taajuuden laatuun. Raporttiin on koottu myös muita taajuuden laatua kuvaavia tunnuslukuja sekä yhteenveto vuoden 2021 aikana tapahtuneista suurimmista taajuushäiriöistä.  

Vaikka vuoden 2021 taajuuden laatu oli vuotta 2020 heikompi, parani se useiden tunnuslukujen perusteella vuotta 2020 edeltävistä vuosista. Yhtenä poikkeuksena tästä positiivisesta kehityksestä oli taajuuden jaksollisen heilahtelun lisääntyminen, jonka vuotuisissa keskiarvoissa on nähtävissä kasvava trendi. Vuonna 2021 oli myös kaksinkertainen määrä suuria, yli 300 mHz, taajuushäiriöitä verrattaessa kahteen edeltävään vuoteen. 

Raportti on englanninkielinen ja luettavissa verkkosivuillamme. Fingrid on julkaissut myös lähdeaineistona käytetyn taajuusdatan Avoin data -palvelussa. Uutta taajuusdataa lisätään ajoittain. 

Lisätietoja:

Pia Ruokolainen, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Sähköjärjestelmän taajuus on sähkön kulutuksen ja tuotannon välisen tasapainon mittari. Kun sähköä kulutetaan enemmän kuin tuotetaan, taajuus laskee. Vastaavasti kun sähköä tuotetaan enemmän kuin kulutetaan, taajuus nousee. 

Normaalitilanteessa taajuuden sallitaan vaihdella 49,9 ja 50,1 hertsin välillä. Häiriötilanteissa, kuten suuren voimalaitoksen irrotessa järjestelmästä, taajuus saattaa hetkellisesti poiketa useita satoja millihertsejä taajuuden normaalialueelta (49,9 – 50,1 Hz). Taajuuden ylläpitoa ja siinä käytettäviä reservejä on esitelty tarkemmin Fingridin YouTube-kanavalla julkaistusta Reservit-videossa.