;
21.2.2022 10.01
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Lehdistötiedotteet

Sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto astui uuteen aikakauteen – Datahub onnistuneesti käyttöön

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä (datahub) otettiin käyttöön 21.2.2022. Se keskittää yhteiseen järjestelmään tiedot noin 3,8 miljoonasta sähkön käyttöpaikasta ja nopeuttaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa merkittävästi. Datahub on keskeinen osa tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää.

Sähkön vähittäismarkkinoilla saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä otettiin onnistuneesti käyttöön. Datahubia on rakennettu viime vuodet tiiviissä yhteistyössä sähkön vähittäismarkkinoilla toimivien yhtiöiden ja järjestelmätoimittajien kanssa. Datahubin käyttäjiksi siirtyy noin 80 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä.

Keskitetty järjestelmä mahdollistaa tasapuolisen, reaaliaikaisen ja tietoturvallisen tiedonvaihdon yhtiöiden välillä ja nopeuttaa sähköyhtiöiden asiakaspalvelua. Datahubiin siirtyminen vähentää myös markkinaprosesseissa syntyvien virheiden määrää ja helpottaa usean käyttöpaikan yhdistämisen samalle sähkönmyyntisopimukselle.

Järjestelmän käyttöönotto on merkittävä askel sähkön vähittäismarkkinoilla siirryttäessä kohti tulevaisuuden joustavaa sähköjärjestelmää. Datahubia kehitetään edelleen muuttuvien energiamarkkinoiden tarpeisiin, ja se tulee mahdollistamaan muun muassa energiayhteisöjen muodostamisen sekä vartin tasejakson (varttimittauksen) käyttöönoton vuoden 2023 aikana.

Keskitetty tiedonvaihto edistää älyverkkojen ja -mittareiden täysimääräistä hyödyntämistä ja tarjoaa mahdollisuuden uusille liiketoimintamahdollisuuksille ja palveluille, esimerkiksi energiatehokkuuden seurantaan, sähköautojen latausoperaattoreiden toimintaan sekä kysyntäjouston tarjoamiselle markkinoille. Datahub helpottaa myös hajautetun sähköntuotannon käsittelyä ja lisää kilpailua vähittäismarkkinoilla.

Sähkömarkkinalain mukaisesti järjestelmään tallennetaan sähkön käyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten asiakas- ja kulutustietoa, joka tähän saakka on ollut hajautettuina eri yhtiöiden omiin järjestelmiin.

- Datahubin käyttöönotto on askel kohti tulevaisuuden vähähiilistä sähköjärjestelmää. Se mahdollistaa sähkön käyttäjien aktiivisen osallistumisen markkinoille ja lisää uusiutuvaa pientuotantoa sähköjärjestelmässä. Digitalisaatio myös tehostaa rajat ylittävää yhteistyötä, mahdollistaa älykkäät verkkotariffit, parantaa tiedonvaihtoa sekä syventää järjestelmän integraatiota, luonnehtii datahub-järjestelmää ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

- Datahub-hanketta on viety määrätietoisesti vuodesta 2015 alkaen kohti tänään tapahtunutta käyttöönottoa. Olemme onnistuneet toimialan kanssa yhteisessä ponnistuksessamme ja käyttöönotto tapahtui suunnitelmien mukaisesti. Iso kiitos kaikille, jotka olitte tekemässä tätä merkittävää muutosta. Ilman saumatonta ja hyvää yhteistyötä tämä ei olisi onnistunut, toteaa Fingrid Datahub Oy:n toimitusjohtaja Pasi Aho.

- Ilmastonmuutoksen ja energiamurroksen aikakaudella sähkömarkkinoiden sujuva toiminta ja datan hyödyntäminen on kriittisempää kuin koskaan ennen. Datahub on tässä aivan keskiössä sähkömarkkinoiden digitaalisena sydämenä. Sen rakentamisessa hyödynsimme kansainvälistä kokemustamme ja osaamistamme eri maiden energiatoimialoille rakentamistamme markkina-alustoista, kertoo järjestelmätoimittaja CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän käyttöönotto perustuu sähkömarkkinalakiin. Sähkön vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat velvoitettiin helmikuussa 2019 voimaan tulleen lakimuutoksen myötä käyttämään datahubin palveluita mm. sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon ja sähkökaupan liiketoimintaprosessien tiedonhallinnan osalta. Datahubin käyttöönoton edellyttämät lakimuutokset tulivat voimaan lokakuussa 2021.

Järjestelmän ylläpitäjänä toimii kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n tytäryhtiö Fingrid Datahub Oy ja järjestelmätoimittajana on CGI Suomi Oy.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Pasi Aho, Fingrid Datahub Oy, p. 0400 778 417, pasi.aho(at)fingrid.fi
hallitusneuvos Arto Rajala, TEM, p. 050 434 4928, arto.rajala(at)gov.fi

Lisätietoja www.fingrid.fi/datahub