;
22.8.2022 10.38
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähkön toimitusvarmuus vaatii erityisesti nyt pohjoismaista yhteistyötä

Suomen, Ruotsin ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt ovat huolissaan Norjan hallituksen ilmoittamasta aikomuksesta vähentää sähkön yhdysjohtojen kapasiteettia. Suunnitelmassa ei näytä olevan huomioitu avoimien markkinarajojen tuomia etuja eikä sitä, että toimivat markkinat ovat paras keino varmistaa sähkön toimitusvarmuus.

Energiakriisi ja sähkömarkkinoiden tämänhetkinen volatiliteetti ovat saaneet päättäjät harkitsemaan sähkömarkkinoiden toimintaan puuttumista.

Norjan hallitus on äskettäin ilmoittanut aikovansa vähentää sähkön yhdysjohtojen kapasiteettia huoltovarmuuden nimissä.

Suomen, Ruotsin ja Tanskan kantaverkkoyhtiöt ymmärtävät huoltovarmuuden merkityksen, mutta ovat samalla syvästi huolissaan siitä, että aiotussa kapasiteetin vähentämisessä ei näytä olevan huomioitu avoimien markkinarajojen tuomia etuja eikä ymmärretty, että toimivat markkinat ovat paras keino varmistaa sähkön toimitusvarmuus.

Pohjoismaat ovat olleet Euroopan sähkömarkkinoiden kehittämisen eturintamassa ja ovat, muiden Euroopan maiden tavoin, saaneet nauttia huomattavista yhteiskunnallisista ja taloudellisista eduista sekä hyvinvoinnista, joita sähkön tehokkaan tuotannon, siirron ja kulutuksen mahdollistaminen eurooppalaisilla yhteisillä sähkömarkkinoilla  on tuottanut.

Jos vientirajoitukset katsottaisiin sallituiksi eurooppalaisessa sähkömarkkinoita koskevassa lainsäädännössä, pelkäämme, että se voisi rohkaista muitakin maita harkitsemaan vastaavia rajoituksia ja aiheuttaa siten huomattavasti suurempia haittoja sekä Pohjoismaiden että Euroopan sähkömarkkinoille.                              

Kriisiaikoina on erityisen tärkeää, että markkinoiden annetaan toimia siten, että kaikki käytettävissä olevat resurssit voivat osallistua sähkön toimittamiseen tai tarvittavien joustojen mahdollistamiseen, mikä tukee toimitusvarmuutta. 

Kehotamme Norjan hallitusta harkitsemaan tilannetta uudelleen ja luopumaan sähkön yhdysjohtojen aiotuista vientirajoituksista.

Fingrid, Svenska Kraftnät ja Energinet 

Yhteiseen tiedonantoon liittyvät kysymykset pyydetään osoittamaan Suomessa:

Fingrid: Asta Sihvonen-Punkka, varatoimitusjohtaja
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tiedote aiheesta englanniksi Energinetin sivuilla >