;
29.6.2022 12.06
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Sähkön siirtäminen Suomessa edelleen toiseksi edullisinta Euroopassa vuonna 2021

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E tekee vuosittain vertailun sähkön siirtohinnoista. Sähkön siirtäminen Suomessa oli edelleen toiseksi edullisinta vuonna 2021.

Kaiken kaikkiaan vertailussa oli mukana 36 maata. Näistä 19 on Suomeen verrattavissa olevia EU/ETA-maita, joissa on maantieteellisesti laaja ja eri jännitetasoilla toimiva kantaverkko. Tästä joukosta edullisimmat olivat Slovenia, Suomi ja Norja.


Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden siirtohintavertailun mukaan Suomessa on toiseksi edullisinta sähkönsiirtoa.

Hintavertailussa lasketaan yhteen keskimääräinen tuotannon maksama siirtohinta sekä keskimääräinen kulutuksen maksama siirtohinta, eli vertailussa on koko siirtoketjun kustannukset. Inflaatio näkyi kantaverkkosiirtohinnoissa jo 2021. Absoluuttisesti siirtohinnat keskimäärin nousivat, mutta inflaatiokorjatuilla reaalihinnoilla hinnat laskivat keskimäärin 1,32 prosenttia. Sähkön hintojen merkittävät vaihtelut ja ns. pullonkaulatulojen kertyminen tulevat kuitenkin vaikuttamaan merkittävästi vuoden 2022 siirtohintoihin.

"Fingridin arvolupauksen mukaan palvelumme ovat Euroopan edullisimpien joukossa. Edullisen hinnoittelun lisäksi olemme pystyneet varmistamaan varman ja häiriöttömän sähkön asiakkaille ja pitämään Suomen yhtenä hinta-alueena. Toiminnan tehokkuutta ja toimintamalleja pyritään silti jatkuvasti parantamaan, sillä haluamme jatkossakin edistää Suomen kilpailukykyä omalta osaltamme”, sanoo Fingridin asiakkuuksista ja verkkosuunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo.

Lisätietoja:

Jussi Jyrinsalo, johtaja, kantaverkkopalvelut ja suunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118