;
12.9.2022 11.02
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Ruotsista ja Virosta Suomeen liittyvät sähkön siirtoyhteydet luotettavia

Ruotsista ja Virosta Suomen sähköjärjestelmään liittyvät tasasähköyhteydet olivat vuonna 2021 käytettävyydeltään hyvällä tasolla. Rajayhteydet lisäävät sähkön toimitusvarmuutta Suomessa.

Pohjoismaiden ja Baltian linkkien tilasto vuodelta 2021 on julkaistu Fingridin kotisivuilla. Tilastossa esitetään eri maiden välisten HVDC- eli tasasähköyhteyksien siirtoja, käytettävyyttä ja keskeytyksiä koskevat tiedot.

Yhteydet luotettavia ja tehokkaassa käytössä

Yksittäisten Suomen linkkien käytettävyydet (huomioiden myös tehojen rajoitustapaukset) olivat:

EstLink1 96,6 %, EstLink2 99,6 %, Fenno-Skan1 94,8 % ja Fenno-Skan2 82,5 %. Fenno-Skan2 -linkin selvästi heikompi käytettävyys johtui pääosin Ruotsin sisäisen siirtoverkon rajoituksista. Muut linkit olivat käytettävyydeltään parhaiden linkkien joukossa.   

Pohjoismaiden ja Baltian sähkömarkkinat hyödynsivät tasasähköyhteyksistä eniten Suomen ja Viron välistä FI - EE -yhteyttä vuonna 2021. Käyttöaste oli 77 (75) prosenttia kokonaiskapasiteetista vastaten 6,8 (6,6) terawattituntia. Viron yhteydellä siirto oli lähes kokonaan (99 %) vientiä Viroon.

Suomen ja Ruotsin välisen FI - SE3 -yhteyden käyttöaste oli 68 (85) prosenttia kokonaiskapasiteetista vastaten 7,1 (8,9) terawattituntia. Siirrosta 88 prosenttia oli tuontia Suomeen. 

Kaikkien Itämeren alueen HVDC-linkkien suurin käyttöaste oli kolmatta vuotta peräkkäin Fenno-Skan1 -linkillä, 92 (97) % kokonaiskapasiteetista.  

Toiseksi paras käyttöaste oli EstLink2 linkillä 87 (85) %. EstLink1 -linkin käyttöaste oli 58 (57) % ja Fenno-Skan2 -linkillä 56 (78) %.

EstLink 1 -yhteyttä käytetään säännöllisesti myös Pohjoismaisen voimajärjestelmän taajuuden hallinnan tukena. Lisäksi yhteyden suuntaaja-asemia hyödynnetään osana Suomen ja Viron kantaverkkojen jännitteen säätöä ja loistehon hallintaa. Tämä toiminta auttaa molempien maiden sähkönsiirtoa toimimaan mahdollisimman varmasti.

Vuonna 2021 Suomen yhteyksien tekninen kapasiteetti oli pois käytöstä häiriöiden ja kunnossapitotöiden vuoksi keskimäärin vain 2,2 % (1,8 %) koko vuoden tunneista eli noin 190 tuntia (160 tuntia).

Vuoden 2020 luvut suluissa.

Tilasto on ladattavissa täältä. 

Lisätietoja:

Markku Piironen, asiantuntija, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

 

 

Määritelmät:

Käytettävyys % = (Vuosittainen siirto TWh + käyttämättä jäänyt käytettävissä ollut kapasiteetti TWh) / Linkin tekninen kapasiteetti TWh ilman häviöitä.

Käyttöaste % = Vuosittainen siirto TWh / Linkin tekninen kapasiteetti TWh ilman häviöitä.

Epäkäytettävyys häiriöiden ja kunnossapitotöiden takia = Häiriökeskeytykset + kunnossapitotyökeskeytykset.