;
24.3.2022 10.21
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan uusi käyttöönottopäivä loka-marraskuussa 2023

Kuten aiemmin on tiedotettu, automatisoidun pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan käyttöönotto viivästyy. Uusi käyttöönottopäivä ajoittuu loka-marraskuuhun 2023. Tasehallintahankkeen tiekartta päivitetään uuden aikataulun mukaisesti.

Pohjoismainen mFRR-energiamarkkina on edellytys uuden pohjoismaisen tasehallintamallin toteutumiselle. Se auttaa varmistamaan, että olemme yhteensopivia ja valmiita eurooppalaisille alustoille  vaarantamatta pohjoismaisen voimajärjestelmän käyttövarmuutta. Onnistunut käyttöönotto on tärkeää hallitussa siirtymässä kohti MARIa ja PICASSOa.

Säätöenergiamarkkinan automatisointi ja tasapainotus on laaja ja monimutkainen kokonaisuus, joka vaatii edistynyttä it-kehitystä ja liiketoimintaprosessien kehittämistä. Siirtymä konseptitason suunnitelmista ratkaisuihin on osoittautunut arvioitua aikaavievemmäksi. Myös tarvittavien työkalujen sekä haastavien käyttötilanteiden hallintaan vaadittavien prosessien sisältö ja laajuus ovat selkiytyneet. Samalla koulutustarpeet ovat tarkentuneet.

Selvitystyötä mFRR-energiamarkkinan vaihtoehtoisista käyttöönottomalleista sekä uudesta aikataulusta on tehty tämän vuoden alusta asti. Tämänhetkinen tiekartta on rakennettu portaittaisella lähestymistavalla, jossa käyttöönotot on erotettu vakautusjaksoilla ennen seuraavaa välitavoitetta.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt tekevät jatkoselvitystä varmistaakseen mFRR-energiamarkkinan käyttöönottopäivämäärän. Uusi käyttöönottopäivämäärä vaikuttaa muun muassa 15 minuutin kaupankäyntijakson käyttöönottoon. eSett:n taseselvitysjärjestelmä siirtyy 15 minuutin resoluutioon alkuperäisessä aikataulussaan eli samanaikaisesti 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottopäivämäärän kanssa 22.5.2023. Tasepoikkeaman hinta on sama kaikissa maissa kaikille tunnin varteille, kunnes 15 minuutin hinnoittelu on mahdollista.

Seuraavaksi tasehallintahankkeen tiekartta päivitetään uuden pohjoismaisen mFRR-energiamarkkinan käyttöönottopäivämäärän pohjalta. Tämä sisältää pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden siirtymisen MARiin ja PICASSOon. 15 minuutin tuotteiden kaupankäynti päivänsisäisillä ja seuraavan päivän markkinoilla on myös osa tätä uudelleenarviointia. Sähköpörssit ja markkinatoimijat ovat mukana tässä työssä, joka on suunniteltu huhtikuulle 2022.

Lisätiedot:

Maria Joki-Pesola, Fingrid Oyj, maria.joki-pesola@fingrid.fi

Lisätietoa myös NBM-hankkeen sivuilla >