;
30.3.2022 13.04
Ajankohtaista, Pörssitiedotteet

Fingrid Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2022 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, käsitteli toimielinten palkitsemisraportin 2021 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous valitsi Fingrid Oyj:n hallituksen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Linna ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin uudelleen Päivi Nerg. Lisäksi Hallituksen jäseneksi valittiin uudelleen Sanna Syri ja uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Sami Kurunsaari ja Jukka Reijonen. Hallituksen jäsenet on esitelty tarkemmin yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkona A-sarjan osakkeelta enintään 52 500,00 euroa ja B-sarjan osakkeelta enintään 19 200,00 euroa, yhteensä enintään 133 037 400,00 euroa. Ensimmäinen osinkoerä on 35 000,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja 12 800,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä 88 691 600,00 euroa osinkoa maksetaan 4.4.2022. Lisäksi yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta puolivuosikatsauksen vahvistamisen jälkeen, kun hallitus on arvioinut yhtiön maksukykyä, rahoitusasemaa ja taloudellista kehitystä. Toinen osinkoerä on määrältään enintään 17 500,00 euroa A-sarjan osakkeelta ja enintään 6 400,00 euroa B-sarjan osakkeelta, yhteensä enintään 44 345 800,00 euroa. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimennyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Martin Grandellin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5140 tai 040 593 8428
Vt. talous- ja rahoitusjohtaja Jussi Pohjanpalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5176 tai 0503448534