;
9.9.2022 08.20
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Eurooppalaiset siirtoverkonhaltijat ja sähköpörssit pyytävät jäädyttämään sähkömarkkinoiden hintakaton korotuksen

Eurooppalaiset siirtoverkonhaltijat ja sähköpörssit pyytävät jäädyttämään sähkömarkkinoiden hintakaton automaattisen korotusmekanismin soveltamisen. Toimenpiteellä suojeltaisiin kuluttajia ja markkinatoimijoita sekä turvattaisiin sähkön toimitusvarmuutta.

Eurooppalaiset siirtoverkonhaltijat ja sähköpörssit ovat lähettäneet Euroopan komissiolle ja Euroopan Unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER:lle yhteisen kirjeen, jossa ne pyytävät jäädyttämään sähkömarkkinoiden hintakaton automaattisen korotusmekanismin soveltamisen.

Kyseisen korotusmekanismin mukaan sähköpörssit ovat velvoitettuja automaattisesti korottamaan sähkön vuorokausimarkkinoiden hintakattoa aina, jos yhdelläkin EU:n yhteen liitettyjen sähkömarkkinoiden tarjousalueella hintataso saavuttaa 60 % voimassa olevan hintakaton mukaisesta maksimihinnasta. Korotuksen suuruus on 1000 €/MWh kerrallaan ja se on toteutettava viiden viikon kuluessa raja-arvon ylittymisestä. Virossa, Latviassa ja Liettuassa sähkön hinta nousi 17.8.2022 tasolle 4000 €/MWh, joka on nykyinen maksimihinta. Tämän seurauksena automaattisen korotusmekanismin mukaisesti hintakatto sähkön vuorokausimarkkinoilla nousee 20.9.2022 tasolle 5000 €/MWh.

Hintakaton korottaminen sähkömarkkinoiden nykyisessä poikkeuksellisessa tilanteessa on huolestuttavaa ja uhkaa lisätä sekasortoa markkinoilla. Tilanteen rauhoittamiseksi hintakaton automaattisen korotusmekanismin soveltamisesta tulisi luopua. Toimenpiteellä suojeltaisiin kuluttajia ja markkinatoimijoita sekä turvattaisiin sähkön toimitusvarmuutta. Lisäksi korotusmekanismin jäädyttäminen antaisi sähköpörsseille, yhteistyössä siirtoverkonhaltijoiden, energia-alan sääntelyviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa, mahdollisuuden muuttaa nykyistä sähkön maksimihintaa koskevaa sääntelyä paremmin vallitsevaa markkinatilannetta vastaavaksi.

Lisätiedot:

Ali Haider, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi