;
30.11.2021 08.43
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Tehoreservin ylläpidossa siirrytään joulukuussa talvikauteen

Tehoreservin ylläpidon talvikausi kestää helmikuun loppuun saakka. 

Tehoreservin ylläpidossa mukana olevat yksiköt siirtyvät joulukuun 1. päivänä talvikauteen eli 12 tunnin valmiuteen mahdollista käynnistymistä varten. Valmiusaika kestää talvikauden loppuun eli 28.2.2022 saakka.

Järjestelyyn kuuluvat voimalaitokset ovat: 

  • Lahti Energia Oy:n Kymijärvi KT voimalaitos, 42 MW (maakaasu)
  • Tampereen Sähkölaitos Oy:n Naistenlahti 1 voimalaitos, 129 MW (maakaasu)
  • Fortum Power and Heat Oy:n Meri-Porin voimalaitos, 440 MW (kivihiili)


Tehoreservivoimalaitoksista muodostetaan vuorokausimarkkinoille Fingridin nimissä yksi tarjous, joka on hinnoiteltu vuorokausimarkkinoiden kattohinnalla, nykyisin 3 000 €/MWh. Tarjous jätetään Suomen aikaa tunneille 05-01 (CET 04-24). Tarjousvolyymi ensimmäiselle tunnille on laitosten minimitehojen summa ja seuraaville tunneille volyymi kasvaa laitosten tehonnostonopeuden mukaisesti.

Suomen ja Ruotsin tehoreservitarjousten aktivointiin vuorokausimarkkinoilla noudatetaan yhtenäisiä markkinasääntöjä, jotka on kerrottu sähköpörssien NordPool ja EPEX julkaisuissa (englanniksi).

Tehoreservitoimittajille maksetaan aktivoinneista kustannusperusteisesti ja aktivoinneista saadut tuotot vähentävät kantaverkkokulutukselta kerättäviä tehoreservimaksuja.

Suomen ja Ruotsin tehoreservien käytöstä tiedotetaan sekä sähköpörssien, että Fingridin internetsivuilla. Suomessa aktivoidun tehoreservin määrä on nähtävissä reaaliaikaisena Fingridin verkkosivuilla sähköjärjestelmän tila -kuvassa kohdassa tehoreservi.

Voimalaitosten tehoreservisopimukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka. Talvikauden jälkeen voimalaitokset siirtyvät yhden kuukauden käynnistysvalmiuteen.

Lisätietoja:

Jyrki Uusitalo, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5181

Thomas Westerlund, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4194

Sanaselityksiä:

Tehoreservi on järjestelmä, jonka avulla turvataan sähkön toimitusvarmuus Suomessa tilanteissa, joissa sähkön markkinaehtoinen tarjonta ei riitä kattamaan sähkönkulutusta.