;
8.12.2021 12.20
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysfoorumin toiminta on käynnistynyt

 

Fingrid on perustanut tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoa edistävän sidosryhmäfoorumin, jossa keskustellaan ajankohtaisista tiedonvaihdon kehitystarpeista, niiden ratkaisuehdotuksista ja toimintamalleista. Merkittävää on myös tarjota kanava sidosryhmien näkemyksien kuulemiselle kehityksen tuleviin lyhyen ja pidemmän aikavälin painopisteisiin liittyen. Foorumin ensimmäinen kokous oli perjantaina 19.11.2021 ja jatkossa sen on tarkoitus kokoontua noin kerran vuosineljänneksessä.

Foorumissa on kehitystyötä koordinoivan Fingridin lisäksi mukana tukkumarkkinoiden tiedonvaihtoon liittyviä sidosryhmiä. Foorumin tarkoitus on lisätä avoimuutta ja sidosryhmien välistä vuoropuhelua tiedonvaihdon kehityksen suhteen. Toiminta on avointa kaikille sidosryhmille ja mukaan tulevilta tahoilta toivotaan aktiivista asennetta tiedonvaihdon kehitystä kohtaan.

Lisätiedot:

Eero Järvinen, Fingrid Oyj

Teemu Väre, Fingrid Oyj

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi