;
4.1.2021 11.01
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Reservitoimittajien ja tasevastaavien ehdot toimitettu vahvistettavaksi Energiavirastolle

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi muutosehdotukset tasehallinnan suuntaviivojen mukaisiin reservitoimittajien ja tasevastaavien ehtoihin ja edellytyksiin. Pääosassa ehdotetuissa muutoksissa on yksitasemallin käyttöönotto tasevastaavien taseselvityksessä. Yksitasemallin käyttöönoton ajankohdaksi on suunniteltu 1.11.2021.

Energiavirasto on aiemmin vahvistanut Fingridin esittämät tasepalvelun tarjoajia sekä tasevastaavia koskevat ehdot ja edellytykset. Ne ovat komission asetuksen (EU)2017/2195 artiklan 18 mukaiset ja koskevat sähköjärjestelmän tasehallinnan suuntaviivoja (jäljempänä EBGL).

Vahvistetut ehdot ja edellytykset ovat koostuneet seuraavista Fingridin valmistelemista kokonaisuuksista:

1)                         Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle

2)                         Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) toimittajalle

3)                         Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle

4)                         Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset

      • Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
      • Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
      • Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen

 

Fingrid on valmistellut muutoksia edellä mainittuihin ehtoihin numerot 1, 3 ja 4. Muutoksia automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) toimittajien (nro 2) ehtoihin ja edellytyksiin valmistellaan yhä ja ne toimitetaan Energiavirastolle vahvistettavaksi myöhemmin.

Fingrid on järjestänyt julkisen kuulemisen 9.10. – 11.11.2020 nyt vahvistettavaksi esitettävistä ehdoista ja edellytyksistä EBGL:n artiklan 10 mukaisesti ennen ehdotusten viimeistelyä ja lähettämistä sääntelyviranomaisille. Vastaanotetut lausunnot ja sidosryhmien palautteet on arvioitu ja otettu huomioon vahvistettavaksi esittävien ehdotusten viimeistelyssä.

Energiaviraston tulee vahvistaa ehdot ennen niiden voimaantuloa.

Lisätiedot:

Reservitoimittajien ehdot ja edellytykset: Anders Lundberg, asiantuntija, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi, puh. +358 30 395 4171

Tasevastaavien ehdot ja edellytykset: Jani Piipponen, kehityspäällikkö, Fingrid, jani.piipponen[at]fingrid.fi, puh. +358 30 395 4186