;
1.4.2021 08.36
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Raportti kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien vuoden 2020 siirtojen toteumista julkaistu

Fingridin siirtojen hallinnan raportti vuodelta 2020 on julkaistu. Raportti on vuosittainen yhteenveto Fingridin omistaman kantaverkon ja rajajohtoyhteyksien siirroista ja tapahtumista.

Vuonna 2020 sähkön tuonti jatkui edellisvuosien tapaan suurena Ruotsista Suomeen. Suomen ja Ruotsin välisten rajajohtojen siirtokapasiteetin käytettävyys tuontisuuntaan oli 98,1 prosenttia. Käytettävyys kasvoi edellistä vuodesta 1,9 prosenttia. Viestisuuntaan käytettävyys oli 93,6 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttia edellisvuotta suurempi. Suomessa ja Ruotsissa ei ollut niin paljon rajakapasiteettiin vaikuttavia siirtokeskeytyksiä tai häiriöitä kuin vuonna 2019. Tämä lisäsi rajajohtojen käytettävyyttä Suomen ja Ruotsin välillä. 

Suomen ja Ruotsin välisten hintaerotuntien lukumäärä nousi yhteensä 39,2 prosenttia edellisvuodesta. Pohjoisen vaihtosähköyhteyksillä hintaerotunteja oli 5518 tuntia ja etelän tasasähköyhteyksillä 3907 tuntia.

Sähkön vienti lisääntyi Suomesta Viroon edellisestä vuodesta 73,7 % prosenttia. Suomen ja Viron välisten rajajohtojen käytettävyys laski 1,7 prosenttia edellisestä vuodesta Viron sisäisen verkon rajajohtojen käytettävyyteen vaikuttavien siirtokeskeytysten lisääntymisen seurauksena. Tuontirajoitukset lisääntyivät Virosta Suomeen päin. Suomen ja Viron välisen rajasiirtokapasiteetin käytettävyys oli keskiarvona 96,5 prosenttia. Viron yhteyksien tasasähkölinkkien käyttöhäiriöiden määrä laski edellisvuodesta merkittävästi.

Siirto Venäjältä Suomeen pieneni edellisvuodesta yli puolella ollen kokonaisuudessaan 3,0 terawattituntia. Tuonnin pieneneminen johtui alhaisesta sähkön markkinahinnasta Pohjoismaissa. Vientiä Venäjälle oli 0,02 TWh. Venäjän yhteydellä ei ollut merkittävä käyttöhäiriö vuoden 2020 aikana.

Fingridin saamat pullonkaulatuotot nousivat edellisvuodesta noin 74 miljoonaa euroa ja olivat vuonna 2020 yhteensä 147 miljoonaa euroa.  Häiriöiden aikaisten sovittujen pörssikauppojen ja käyttövarmuuden takaamisen seurauksena Fingridille syntyi yhteensä 0,7 miljoonan euron vastakauppakulut, jotka laskivat edellisestä vuodesta 0,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Käytönsuunnittelun suunnittelupäällikkö Timo Kaukonen, Fingrid, puh. 030 395 4228

Käytönsuunnittelun erikoisasiantuntija Jussi Huttunen, Fingrid, puh. 030 395 4242

Liitteet: 

Siirtojen hallinta 2020 (pdf)