;
22.10.2021 11.25
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen taajuuden palautusreservien (aFRR ja mFRR) eurooppalaisten kauppapaikkojen käyttöönoton lykkääntymisestä

Fingrid hakee poikkeusta automaattisesti ja manuaalisesti aktivoitavien taajuuden palautusreservien eurooppalaisten kauppapaikkojen käyttöönottoaikatauluun. Pohjoismaissa tavoitellaan kauppapaikkojen käyttöönottoa samanaikaisesti vuoden 2023 viimeisen ja vuoden 2024 toisen vuosineljänneksen aikana. Julkinen kuuleminen poikkeushakemuksesta jatkuu 22.11.2021 saakka.

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) tekemän päätöksen mukaan automaattisesti ja manuaalisesti aktivoitavien taajuudenpalautusreservien eurooppalaiset kauppapaikat (MARI ja PICASSO) tulisi ottaa käyttöön 24.7.2022 mennessä.

Pohjoismaissa valmistellaan parhaillaan siirtymistä vartin taseselvitysjaksoon ja liityntä eurooppalaisten säätöenergiamarkkinoille on perusteltua toteuttaa varttitaseen käyttöönoton jälkeen. Fingrid hakeekin Energiavirastolta poikkeusta käyttöönoton aikatauluun.

Poikkeushakemus koostuu eurooppalaisessa tasehallinnan suuntaviivassa luetelluista asioista, joita hakemuksessa tulee arvioida. Takaraja poikkeuksen hakemiselle on 24.1.2022.

Sidosryhmät voivat lähettää näkemyksensä sähköpostitse kuultavana olevaan poikkeushakemukseen sähköpostiosoitteeseen verkkosaannot[at]fingrid.fi. Sidosryhmiä pyydetään nimeämään mihin poikkeushakemuksen kappaleeseen annetut näkemykset liittyvät.

Kuultavana olevat poikkeushakemukset ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Fingridin järjestämä julkinen kuuleminen jatkuu 22.11.2021 saakka.

 

Lisätietoja:

Anders Lundberg - MARI
Vesa Vänskä – PICASSO

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi