;
13.7.2021 13.47
Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen sähkömarkkinadata-alustan menettelytapojen käsikirjan muutoksista

ENTSO-E on tehnyt ehdotuksen käsikirjan päivittämisestä ja aloittanut julkisen kuulemisen. Kuuleminen päättyy 13.8.2021. 

Muutokset liittyvät olemassa oleviin asiakirjoihin ja myös uusiin julkaisuvaatimuksiin, jotka koskevat sähkön siirtoverkon käyttöä (KOMISSION ASETUS (EU) 2017/1485) sekä tasehallintaan.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevasta ehdotuksesta ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta.

Ehdotus, lomake sekä lisätiedot kuulemisesta

Lisätiedot:

asiantuntija Markku Piironen, Fingrid (27.7.2021 alkaen), markku.piironen[at]fingrid.fi