;
3.6.2021 14.05
Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Kuuleminen ehdotuksesta säätösähkötarjousten hintakaton muuttamiseksi 2.8. saakka sekä webinaari 15.6.

ENTSO-E on käynnistänyt julkisen kuulemisen säätöenergian hinnoittelumenetelmään liittyvästä yhteiseurooppalaisesta muutosehdotuksesta, joka koskee hinnoittelumenetelmässä määritettyjä säätösähkötarjousten teknisiä hintakattoja. Muutosehdotus esitellään webinaarissa 15.6. ja julkinen kuuleminen sulkeutuu 2.8.2021.

Vuoden 2020 tammikuussa energiaregulaattoreiden yhteistyövirasto (ACER) julkisti päätöksen (No. 01/2020 of 24 January 2020) menetelmästä määrittää säätöenergialle hinta aktivoitujen säätösähkötarjousten perusteella.  Hinnoittelumenetelmässä määritetään säätösähkötarjouksille tekniset hintakatot, jotka ovat 99 999 €/MWh ylössäädölle ja -99 999 €/MWh alassäädölle.

Pohjoismaissa kyseiset hintakatot tulisivat käyttöön liityttäessä eurooppalaisille reservimarkkinapaikoille (MARI ja PICASSO) viimeistään Q2/2024. Fingrid on käynyt aktiivisesti keskustelua aiheesta toimialan kanssa ja suomalaiset markkinatoimijat ovat olleet huolissaan hintakattojen korkeasta tasosta. Fingrid kokeekin ACER:in päätöksen mukaiset hintakatot ongelmallisena ja pitää tärkeänä, että asiaan saataisiin muutos.

Korkeisiin säätösähkötarjousten teknisiin hintakattoihin on suhtauduttu kriittisesti myös muualla Euroopassa, minkä vuoksi ENTSO-E käynnisti työryhmän valmistelemaan yhteiseurooppalaisen muutosehdotuksen hintakattoja koskien. Fingrid on ollut mukana muutosehdotuksen valmistelussa, koska asia on ollut suomalaisten markkinatoimijoiden kannalta tärkeä. Muutosehdotuksessa esitetään ACER:in päätöksen mukaisten säätösähkötarjousten teknisten hintakattojen mukauttamista matalammalle tasolle.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan muutosehdotukseen ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Muutosehdotus esitellään lisäksi webinaarissa 15.6. Muutosehdotus, vastauslomake, webinaarin ilmoittautuminen sekä muut lisätiedot ja dokumentit löytyvät tästä linkistä >. Julkinen kuuleminen sulkeutuu 2.8.2021. 

Lisätietoja:

Asiantuntija Petteri Pakalén, Fingrid Oyj, puh 030 395 4386. 
Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi