;
2.11.2021 13.43
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Hankintapäätös taajuusohjatusta käyttö- ja häiriöreservistä vuodelle 2022 – mukana uusi reservituote

Fingrid on tehnyt hankintapäätöksen taajuusohjattujen reservien vuosimarkkinoiden reservimääristä vuodelle 2022. Vuosimarkkinahankinta sisältää myös taajuusohjatun häiriöreservin uutta alassäätötuotetta. Uuden reservituotteen johdosta kokonaiskustannusten arvioidaan olevan ensi vuonna selvästi kuluvaa vuotta suuremmat.

Fingrid valitsee vuosimarkkinoilta hankittavan reservikapasiteetin aina syksyisin järjestettävän tarjouskilpailun perusteella, johon reservitoimittaja voi tarjota Suomessa sijaitsevaa reservikapasiteettia.

Kilpailutuksen tuloksena Fingrid saa käyttöönsä enimmillään

 • 103 megawattia taajuusohjattua käyttöreserviä
 • 431 megawattia taajuusohjattua häiriöreserviä ylössäätöön ja
 • 114 megawattia taajuusohjattua häiriöreserviä alassäätöön.

Taajuusohjattua käyttöreserviä hankitaan noin 3 megawattia vähemmän ja taajuusohjattua häiriöreserviä ylössäätöön noin 5 megawattia enemmän kuin vuonna 2021.

Vuosimarkkinoille tarjottiin edellisvuotta enemmän sähkövarastokapasiteettia. Tarjottujen reservikapasiteettien osuudet ovat seuraavat: 

 • Sähkövarastojen osuus taajuusohjatun käyttöreservin hankinnasta n. 22 %
 • Sähkövarastojen osuus taajuusohjatun häiriöreservi alasäätötuotteen hankinnasta n. 5 %
 • Kulutuksen osuus taajuusohjatun käyttöreservin hankinnasta n. 3 %
 • Kulutuksen osuus taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankinnasta n. 37 %
 • Kulutuksen osuus taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteen hankinnasta n. 54 %

Loput hankinnasta on tuotantoa.

Reservitoimittajille maksettava kapasiteettikorvaus määräytyi tarjouskilpailun mukaan ja on

 • taajuusohjatulle käyttöreserville 12,24 €/MW,h
 • taajuusohjatun häiriöreservin ylössäätötuotteelle 1,90 €/MW,h ja
 • taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteelle 10,00 €/MW,h. 

Vuosimarkkinasopimusten kokonaisarvo on noin 21,4 miljoonaa euroa.

Taajuusohjatun käyttöreservin tarve vuodelle 2022 on noin 119 megawattia, mikä on noin 4 megawattia vähemmän kuin tänä vuonna. Taajuusohjatun häiriöreservin tarve puolestaan laskee noin 288 megawattiin, mikä on noin 10 megawattia vähemmän kuin tänä vuonna.

Taajuusohjatun häiriöreservin alassäätötuotteen hankinta markkinoilta aloitetaan Pohjoismaissa mitoittavaa vikaa pienemmällä määrällä, koska toistaiseksi reservin markkinaehtoinen tarjonta ei vielä riitä kattamaan suurinta mahdollista mitoittavaa vikaa täysimääräisesti. Fingridin ensimmäisen vuosipuoliskon hankintamäärä on 92 megawattia, ja hankintamäärää on tavoitteena kasvattaa vuoden jälkipuoliskolle.

Vuosimarkkinoille osallistuvat reservitoimittajat vahvistavat päivittäin seuraavana päivänä ylläpitämänsä reservin määrän. Vuosimarkkinoiden lisäksi Fingrid hankkii reserviä päivittäisellä hankinnalla tuntimarkkinoilta kotimaasta ja muista Pohjoismaista sekä Venäjältä ja Virosta kustannuksia minimoiden, mutta kuitenkin siten, että kokonaishankinta kattaa Fingridille asetetut reservivelvoitteet.

Lisätiedot: 

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi