;
16.8.2021 11.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Datahubin, varttitaseen ja yksitasemallin mahdollistava asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annettu

Asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annettiin valtioneuvoston käsittelyssä 12.8.2021. Asetuksessa säädetään varttitaseeseen ja yksitasemalliin siirtymisestä sekä datahubin käyttöönoton edellyttämistä muutoksista.

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikön, datahubin, palvelut otetaan käyttöön 21.2.2022. Datahubin käyttöönotto vaikuttaa erityisesti sähkökauppojen selvitykseen jakeluverkoissa ja sähkön vähittäismyynnin markkinaprosesseihin. Asetuksessa annetaan tarkentavat säännökset datahubin palvelujen käyttöönoton edellyttämistä muutoksista sähköntoimitusten selvitykseen.

Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla siirrytään 15 minuutin taseselvitysjaksoon 22.5.2023. Sähköenergian mittauksessa siirrytään vaiheittain 15 minuutin resoluutioon asetuksessa säädettyjen siirtymäsäännösten mukaisesti.

Lisäksi asetuksessa säädetään, että pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla siirrytään yhden taseen malliin 1.11.2021.

Tarkempia tietoja uudesta asetuksesta työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa > 

Lisätietoja:

Datahub: Pasi Lintunen, Fingrid, puh. +358 30 395 4291

Varttitase: Meri Viikari, Fingrid, puh. +358 30 395 4458

Yksitasemalli: Jani Piipponen, Fingrid, puh. +358 30 395 4186