;
20.10.2021 13.56
Ajankohtaista, Projektit

Aurora Line -rajayhteydelle on myönnetty hankelupa – EU-tukihakemus jätetty

Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen uusi sähkönsiirtoyhteys, Aurora Line, etenee suunnitelmien mukaan. Yhteydelle on nyt myönnetty Suomessa hankelupa, jonka lisäksi kantaverkkoyhtiöt ovat jättäneet EU:lle tukihakemuksen hankkeen rahoittamiseksi. Uuden yhteyden on määrä valmistua loppuvuodesta 2025.

Työ- ja elinkeinoministeriö on 15. lokakuuta myöntänyt Aurora Linelle rajayhdysjohdon hankeluvan. Kantaverkon rakentaminen edellyttää aina viranomaisen myöntämää hankelupaa, ja maan rajat ylittävien siirtojohtojen luvat myöntää ministeriö. Ministeriö tarkasteli lupaa myöntäessään hankkeen tarpeellisuutta sähkön siirron sekä sähkömarkkinoiden kehityksen ja vastavuoroisuuden kannalta. Hankeluvan myöntäminen on tärkeä askel hankkeelle ja mahdollistaa Aurora Linen rakentamisvaiheen valmistelun suunnitellussa aikataulussa.

Kantaverkkoyhtiöt jättäneet EU:n tukihakemuksen hankkeen rahoittamiseksi

Fingrid ja Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnät ovat yhdessä jättäneet EU:lle Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelman tukihakemuksen 19. lokakuuta. Tuen hakeminen on mahdollista, koska EU on jo aiemmin katsonut Aurora Linen olevan koko unionin energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden kannalta tärkeä, niin kutsuttu yhteisen edun hanke. Aurora Linen rakennusvaiheen kustannusten arvioidaan olevan 254 miljoonaa euroa. EU-tukea on mahdollista saada puolet hankkeen kustannuksista eli 127 miljoonaa euroa. Hankkeelle on jo aiemmin myönnetty 4,3 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -ohjelman tukea sen suunnitteluvaiheeseen.

”Olemme ilahtuneita ja kiitollisia asiakkaidemme ja suomalaisten sähkömarkkinatoimijoiden laajasta tuesta Aurora Line hankkeelle”, sanoo Fingridin kantaverkkopalveluista ja verkon suunnittelusta vastaava johtaja Jussi Jyrinsalo ja jatkaa: ”Energiamurroksen edetessä hankkeen merkitys vain kasvaa entisestään. Toivottavasti hankkeen tärkeys nähdään myös Brysselissä ja saamme myönteisen tukipäätöksen.” Fingridin tietojen mukaan Verkkojen Eurooppa tukipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2022 alkupuolella.  

Lisätietoja:

Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä, Fingrid Oyj  

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

ConnectingEuropeFacility.jpg