;
28.8.2020 11.24
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Tule mukaan vaikuttamaan Fingridin verkkovisiotyöhön, kommentoi skenaarioluonnoksia 11.9. mennessä

Fingrid on käynnistänyt verkkovisiotyön, jonka tavoitteena on luoda näkemys kantaverkon kehittämistarpeista pitkällä aikavälillä. Osana verkkovisiotyötä, Fingrid on laatinut neljä erilaista skenaarioluonnosta tarkasteluvuosille 2035 ja 2045. Nämä neljä skenaariota toimivat lähtökohtana verkkovisiotyölle.

Skenaarioluonnoksiin pääsee tutustumaan täältä. Fingrid toivoo sidosryhmien kommentteja luonnosteltuihin skenaarioihin. Skenaarioita voi kommentoida 11.9. saakka lähettämällä kommentit sähköpostiosoitteeseen strateginen.verkkosuunnittelu@fingrid.fi

Avoimen palautteen lisäksi toivomme, että sidosryhmät ottavat kantaa erityisesti seuraaviin asioihin:

  • Ovatko skenaarioiden kuvaukset realistisia ja tarpeeksi erillään toisistaan?
  • Puuttuuko skenaarioista jokin oleellinen kehityskulku, johon kantaverkon suunnittelussa tulisi varautua? Onko jokin skenaariossa esitetty kehityskulku tarpeeton?
  • Painotetaanko skenaarioissa liikaa jotain tiettyä teknologiaa tai onko jokin teknologia jäänyt liian vähälle huomiolle?

Kommentointiajan jälkeen Fingrid työstää saadun palautteen perusteella lopulliset skenaariot, joiden pohjalta verkkovisiotyötä jatketaan. Lopullinen verkkovisioraportti, jossa tarkastellaan kantaverkon kehitystarpeita ja ratkaisumahdollisuuksia julkaistaan talvella 2020-2021.

Skenaarioluonnoksia käsiteltiin myös 2.9. järjestetyssä sidosryhmäwebinaarissa.

Webinaarin esitysaineisto >

Webinaarin tallenne >

Lisätietoja:

Strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Mikko Heikkilä, mikko.heikkila@fingrid.fi, puh. +358 40 637 4720

Tiedote päivitetty 7.9.2020. Lisätty linkki webinaarin aineistoihin ja poistettu ilmoittautumisohje.