;
19.11.2020 12.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Tasepalvelumaksut nousevat 1.1.2021

Fingrid nostaa tasepalvelumaksuja 1.1.2021 alusta alkaen. Noston syynä on poikkeuksellisena jatkunut sähkömarkkinatilanne, siitä johtuneet ennustettua suuremmat kustannukset ja ennustettua pienemmät tuotot.

Tasevastaavien toteutuneen tuotannon ja kulutuksen maksut muuttuvat 1.1.2021 alkaen siten, että nykyinen kulutusmaksu nousee 0,41 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,35 €/MWh) ja tuotantomaksu 0,26 euroon megawattitunnilta (nykyinen maksu 0,22 €/MWh). Korotus on noin 17 prosenttia. Muut tasepalvelun maksut pysyvät ennallaan.

Vallitsevassa sähkömarkkinatilanteessa tasepalvelun kustannukset ovat olleet ennustettua suuremmat ja tuotot ennustettua pienemmät. Noston taustalla ovat edelleen jatkuneet suuret aluehinta- ja tasesähkön hintaerot yhdistettynä tasevastaavien ylijäämään Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä ja siitä syntyneet kustannukset. Muita syitä ovat mm. ennustettua alhaisempi sähkön kulutus ja tuotanto, alhaisemmat maksuilla kerätyt tuotot, sekä kesällä pitkittynyt tulvatilanne, joka aiheutti ennustettua suuremmat reservikustannukset.

Markkinatilanteiden muutokset lisääntyvät energiamurroksen edetessä ja aiheuttavat merkittävää vaihtelua kustannuksiin. Fingrid on siirtynyt tämän vuoden alussa kvartaaleittain tapahtuvaan maksujen tarkistukseen, jotta tasepalvelun kustannukset ja maksut vastaisivat paremmin toisiaan.

Lisätietoja:

Jani Piipponen, kehityspäällikkö, Fingrid, puh. 030 395 4186

 

 

Tuotannon ja kulutuksen maksuilla katetaan tasepalveluun kuuluvat reservi- ja tasepoikkeamakulut. Reservikuluihin sisältyvät taajuusohjatun käyttöreservin ja automaattisen taajuudenhallintareservin kulut kokonaisuudessaan sekä 10 prosenttia taajuusohjatun häiriöreservin ja nopean häiriöreservin kustannuksista. Loput näistä maksuista kuuluvat kantaverkkomaksuun.

Korotuksen vaikutus olisi loppukuluttajalle noin 30 senttiä vuodessa (esimerkkinä kotitalouskäyttäjä, jonka sähkönkäyttö 5 000 kWh/vuosi).