;
30.3.2020 15.41
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähköpörssien kilpailun aloitus siirtyy

Sähköpörssien välinen kilpailu vuorokausimarkkinoilla siirtyy. Aloitusta lykätään, koska koronaviruspandemian vuoksi kaikkia viimeisen vaiheen testauksia ei voida vielä toteuttaa.  

Sähköpörssien välisen kilpailun valmistelu on edennyt viimeiseen vaiheeseensa Pohjoismaissa. Viimeisen testausvaiheen eli yhteisten eurooppalaisten testausten oli tarkoitus valmistua maaliskuun loppuun mennessä. Osapuolet ovat kuitenkin päättäneet, että tätä testausta on lykättävä toistaiseksi, jotta varmistetaan kriittisten toimintojen ja prosessien hoitaminen koronaviruspandemian aikana. Siten sähköpörssien välisen kilpailun aloitusta lykätään.

Yhteiset eurooppalaiset testaukset jatkuvat pandemiatilanteen niin salliessa ja samalla julkaistaan arvio kilpailun alkamisen ajankohdasta. Tarvittavat pohjoismaiset alueelliset testaukset on saatu onnistuneesti toteutettua.

EU:n lainsäädäntö mahdollistaa nykyisin kilpailun Euroopan sähköpörssien välillä. Kun sähköpörssien välinen kilpailu vuorokausimarkkinoilla alkaa, on toimiluvan saaneilla sähköpörsseillä lupa toimia Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Kilpailun käynnistyminen tarjoaa markkinatoimijoille lisää vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen hankintaan.

Muutoksen myötä Pohjoismaista tulee Keski-Euroopan jälkeen toinen alue Euroopassa, jossa mahdollistetaan sähköpörssien välinen kilpailu eurooppalaisen verkkosäännön mukaisesti.

Hanketta ovat valmistelleet pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt Fingrid, Energinet, Statnett ja Svenska kraftnät, pohjoismainen käytönsuunnittelutoimisto Nordic RSC sekä sähkömarkkinaoperaattorit Nord Pool, EPEX SPOT ja Nasdaq.

Lisätiedot:

Juha Hiekkala, Fingrid, puh. 030 395 5108

Satu Viljainen, Fingrid, puh. 030 395 4106

Aiempi tiedote aiheesta >