;
1.10.2020 08.16
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Pohjoismainen kapasiteetinlaskentahanke viivästyy

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat ottamassa käyttöön uuden siirtokapasiteetin laskentamenetelmän, joka tehostaa siirtokapasiteetin jakamista. Ennen uuden menetelmän käyttöönottoa toteutetaan rinnakkaisajo nykyisen ja uuden järjestelmän kesken. Rinnakkaisajojen aloitukseksi on tarkentunut huhtikuu 2021, ja ajot kestävät vähintään 12 kuukautta. 

Rinnakkaisajossa käytetään rinnakkain nykyistä NTC- ja uutta flow-based-kapasiteetinlaskentamenetelmää.  Ajon tarkoituksena on tutustuttaa markkinatoimijat uuteen laskentamenetelmään sekä identifioida sen kehitystarpeet. Samoin varmistetaan, että uuden menetelmän tulokset ovat vähintään yhtä hyvät kuin nykyisen.   

Rinnakkaisajon aloitus viivästyy huhtikuulle 2021 aiemmin ilmoitetusta aikataulusta. Viivästymisen syinä ovat haasteet yhteispohjoismaisen verkkomallin luomisessa sekä uuden tietojärjestelmän käyttöönottoprojektissa.

Rinnakkaisajojen aikana markkinatoimijat voivat verrata nykyisellä ja uudella järjestelmällä saatuja tuloksia sekä tutustua erojen syihin. Rinnakkaisajoilla halutaan myös varmistua uuden menetelmän toimivuudesta sekä sen tuomasta kansantaloudellisesta hyödystä nykymenetelmään verrattuna. Rinnakkaisajot toteutetaan yhdessä sähköpörssien kanssa ja ne kestävät vähintään 12 kuukautta.

Uuteen tuotantojärjestelmään siirrytään vasta, kun uusi järjestelmä mahdollistaa omalta osaltaan markkinoiden tehokkaan toimivuuden, aikaisintaan huhtikuussa 2022. Hankkeen tarkempi aikatauluarvio liitteenä. 

Lisätietoja kapasiteetinlaskentamenetelmästä

Lisätiedot:

Jussi Matilainen, Fingrid, puh. 030 395 5143 

 


Ladattavat tiedostot

ccm-delay.pdf